Kontakty

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace
IČO: 48513997
ID datové schránky: peembwh
Adresa základní školy: Bosonožské nám. 44, 642 00 Brno
Adresa mateřské školy: Konopiska 6, 642 00 Brno
Telefonní čísla: Kancelář: 547 227 171
Ředitelna: 547 227 530, 774 701 155
Kancelář kuchyně: 547 227 531
Školní družina: 608 152 547
Mateřská škola: 547 227 255
E-mail: info@skolabosonohy.cz
E-mail ředitele školy: Mgr. Stanislav Skřička
Zástupkyně ředitele školy: Mgr. Dagmar Černíková
Zástupkyně ředitele školy pro MŠ: Zdeňka Bendová
Vedoucí vychovatelka školní družiny: Milada Dittrichová
Vedoucí školní jídelny: Marie Juráčková
Vedoucí provozu: Gabriela Siváková
Hospodářka školy: Ludmila Tučková
Výchovná poradkyně: Mgr. Květoslava Hladká
Školní metodička prevence: Mgr. Zuzana Del Favero
E-maily učitelů školy: Třídní učitelé:
I. třída: Mgr. Markéta Smejkalová
II. třída: Mgr. Zuzana Del Favero
III. třída: Mgr. Tereza Pokorná
IV. A: Mgr. Petr Beneš
IV. B: Mgr. Dagmar Černíková
V. třída: Mgr. Eva Klailová
Netřídní učitelé:
Mgr. Stanislav Skřička
Mgr. Květoslava Hladká
Mgr. Petra Hájková
Ing. Stanislav Synek
E-maily vychovatelek školy: I. oddělení - Milada Dittrichová
II. oddělení - Pavla Kolmanová
III. oddělení - Mgr. Hana Havránková
Třídní stránky: I. třída
II. třída
III. třída
IV. A
IV. B
V. třída
Rozvrhy tříd: 2017/2018
Pronájem tělocvičny: cena 200 Kč za hodinu, blokace časů v tabulce
Veřejné zakázky: Adresa profilu zadavatele