Aktuality

[10.01.2017]
Počítačový kroužek

[09.01.2017]
Po dobu nepřítomnosti hospodářky školy jsou telefonní linky přesměrovány na mobilní telefony.
V případě potřeby volejte přímo řediteli školy - 774 701 155 nebo zástupkyni ředitele školy - 797 972 030.
Děkujeme.

[06.01.2017]
Nabídka EKO Gymnázia Brno - Dny pro malé vědce

[03.01.2017]
Z důvodu lékařského zákroku budou do konce 1. pololetí zrušeny kroužky Divadelní a Žonglování. Poslední Divadelní kroužek proběhne 5.1.2017. Poslední kroužek Žonglování proběhne 10.1.2017. V případě změny Vás budeme informovat.

[27.12.2016]
Naše škola se zapojila do výtvarné soutěže Městské policie Brno Empík naděluje na téma: Hrajeme si se strážníky aneb znáš už našeho maskota Foxíka?
Z naší školy se umístily dvě žákyně:
na prvním místě v kategorii B – ze druhé třídy Eliška Pohanková,
na třetím místě v kategorii C - ze čtvrté třídy Kristýna Měcháčková.
Ceny s diplomem jim předali na Brněnské radnici primátor města a další představitelé statutárního města Brna.

[23.12.2016]
Vážení rodiče, příznivci a přátelé školy,
přejeme vám všem klidné a pohodové Vánoce, hodně sil a zdraví do nového roku a těšíme se na další setkávání při společných akcích v roce 2017.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

[22.12.2016]
Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
Odbor školství MMB pro vás připravil dobrovolnou aktivitu v tomto letáčku.
Lektorky jsou velmi kvalitní a na jejich školení chodí i naši pedagogové.
Protože seminář nese název Úskalí vstupu dítěte do povinného základního vzdělávání, chci vás ubezpečit, že naši učitelé dělají vše pro to, abychom všem možným problémům předcházeli a aby děti měly přechod z mateřské školy do základní školy co nejlehčí.
Budeme se těšit na všechny děti v Den otevřených dveří 29. března 2017 a také na Zápisu do základní školy, který proběhne pravděpodobně v prvním dubnovém týdnu.

[21.12.2016]
Vážení rodiče, prarodiče a příznivci,
děkujeme vám za účast na Vánočních dílnách, které se uskutečnily ve čtvrtek 15. prosince.
Jsme rádi, že jsme mohli prožít společný čas v jiné než obvyklé činnosti ve škole.
Děkuji také všem učitelům a vychovatelkám za připravené dílny, děkuji dětem 3., 4. a 5.ročníků za úvodní písně.
Přeji vám, ať vám výrobky, které jste s dětmi vytvořili, zkrášlují vaše domovy.
Pár fotografií přinášíme zde. Protože jsem měl za úkol fotit, ale zapovídal jsem se s rodiči, víc obrázků nemáme.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

Vánoční florbalový turnaj
Mužstvo ZŠ Bosonožské nám. se účastnilo florbalového turnaje na ZŠ Elišky Přemyslovny dne 21. 12.
Nikdo netušil, že hned s prvním soupeřem ve skupině se potkáme ještě jednou, a to rovnou ve finále. Za skupiny jsme postoupili na druhém místě, když v jednom zápase mužstvo nastřílelo 10 branek. V semifinále si poradilo s mužstvem z Ostopovic a v cestě za vítězstvím jej zastavilo až ve finále mužstvo Elišky Přemyslovny, když mužstvu chyběla trocha štěstí. Třikrát nastřelilo tyčku a jedna branka mu nebyla uznána.
Pochvalu zaslouží celé mužstvo ve složení Michal Holešovský, Karel Staněk, Dominik Komárek, Sidney Robinson. Druhé místo z osmi týmů je výborný výsledek, navíc podtržený i tím, že nejlepším střelcem turnaje byl vyhlášen Michal Holešovský.
výsledky

[20.12.2016]
Ve středu 14. prosince 2016 byl při jednání Zastupitelstva městské části Brno-Bosonohy schválen rozpočet, jehož součástí je také příspěvek na provoz školy a školky.
Jsme rádi, že zastupitelé jsou si vědomi toho, že je třeba školu a školku i tímto směrem podporovat.
Na druhé straně je škoda, že nebylo schváleno zapojení školy do projektu, díky kterému bychom mohli přestavět počítačovou učebnu a vybavit ji i jako jazykovou laboratoř.
Projekt umožňoval obnovu internetové kabeláže v celé škole, pokrytí stabilním a silným signálem wifi a využití dalších moderních technologií pro výuku.
Snad se nám podaří tato nutná obnova zrealizovat někdy v budoucnu.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

[19.12.2016]
Vánoce na brněnské radnici

[16.12.2016]
Ve čtvrtek 15. prosince měla třída III. A projektový den s názvem Christmas Day.
Navštívili nás opět rodiče od spolužáka Sidneyho a seznámili nás s tradicemi Vánoc, jak se slaví v Americe. Komunikace probíhala v češtině, ale i v angličtině. Děti si procvičily a naučily některá slovíčka spojená s Vánocemi, vyrobily si vánoční ozdoby – soba a stromeček, zahrály si hry, po hmatu poznávaly předměty, které byly schovány v punčoše.
Moc děkujeme rodičům Robinson, že dětem umožnili lépe proniknout do tradic Vánoc slavených v anglicky mluvících zemích a za pěkně připravené aktivity.

[14.12.2016]
V úterý 13. prosince děti z kroužků FLÉTNA, DIVADELNÍHO a ŽONGLOVÁNÍ pozvaly své rodiče a prarodiče na své vystoupení.
Ve vánočně laděné atmosféře zpívaly, recitovaly, hrály na flétny, zahrály pohádku o zvířatech a předvedly své žonglérské dovednosti.
Na tento podvečer si již dlouho předem chystaly rekvizity, masky a kostýmy. Odměnou jim byl potlesk a uznání všech přítomných.

[14.12.2016]
Sdělení Krajské hygienické stanice
Edukační materiál KHS
Dejme stop žloutence
Dejme stop žloutence - pracovní list

[13.12.2016]
Florbalový pohár Think Blue Cup
Celostátní florbalový turnaj Think Blue Cup se konal ve sportovní hale Sportpoint. Dne 13. 12. proběhlo městské kolo. ZŠ Bosonožské nám. bylo ve skupině s osmi školami. Mezi těmito školami byla nejmenší. Přes prohru s pozdějším vítězem ZŠ Sirotkova a prohrou se ZŠ Čejkovickou se mužstvo z Bosonoh vzepjalo k výbornému výkonu, když ve třetím zápase deklasovalo ZŠ Masarovou 10:3. Nakonec družstvo ZŠ Bosonožské nám. obsadilo 5. místo. V zápase bojovali všichni, ale zvláště bombardér Míša Holešovský střílel jednu branku za druhou. Dařilo se i Lukáši Měcháčkovi.
Gratulujeme všem za bojovný výkon.

[07.12.2016]
Vážení rodiče a příznivci školy,
zveme vás na prodejní výstavu Bosonohy sobě, na které můžete svým nákupem podpořit činnost školy.
Většina vystavených výrobků žáků školy a pamětních předmětů je určena k prodeji.
Budeme se těšit na vaši návštěvu v orlovně 10. a 11. prosince 2016.

Vážení rodiče a přátelé školy,
zveme vás na Vánoční dílny (tvoření žáků, rodičů a prarodičů), na které jste se přihlašovali přes třídní učitele.
Dílny se uskuteční ve čtvrtek 15. prosince 2016 od 16.30 do 18.30 hodin v budově základní školy.
Zahájení akce bude v tělocvičně v 16.30 společným zpěvem koled a vánočních písní.

[06.12.2016]
Vánoční vystoupení kroužků FLÉTNA, DIVADELNÍ a ŽONGLOVÁNÍ bude v úterý 13. prosince 2016 v 16,00 hodin v tělocvičně školy.

[02.12.2016]
V neděli 27. 11. jsme společně oslavili začátek adventu na Bosonožském náměstí.
Ve vystoupeních se předvedly děti naší mateřské a základní školy a za své výkony byly odměněny drobnou sladkostí.
Velké množství přihlížejících vytvořilo skvělou atmosféru, na konci vystoupení byl rozsvícen vánoční strom i světelná výzdoba kaple.
O úvodní slovo se postaral pan starosta Miroslav Sojka a pan farář František Koutný.
Děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit a těšíme se na další setkání.
Fotografie můžete shlédnout zde.

[30.11.2016]
Ve středu 30. 11. 2016 se naši vybraní čtvrťáci a páťáci zúčastnili soutěže v anglickém jazyce na ZŠ Labská nazvané English Train.
V konkurenci domácích a žáků ZŠ Ostopovice a ZŠ Troubsko obsadil Olivier Aleszczyk krásné 2. místo mezi žáky 4. tříd a Tomáš Černý pěkné 3. místo mezi žáky 5. tříd.
Poděkování za reprezentaci školy patří také Tereze Čundové, Aleně Smejkalové, Antonínu Tesáčkovi, Terezii Vlachové, Kateřině Mackové, Tra My Nguyen, Janě Chalupské a Pavle Bártové.

[30.11.2016]
Družstvo naší školy ve složení Natálie Bartošová, Dominik Komárek, Jan Tesáček a Filip Vrba se zúčastnilo 7. ročníku Městského turnaje Ligy deskových her, který se konal v prostorách radnice Brno-střed.
V konkurenci žáků 20 škol sdružených v Síti brněnských otevřených škol se naši zástupci neztratili, nejlepší výsledek nahrál Jeník ziskem 23 bodů.

[28.11.2016]
Jako každý rok se s naší školou loučí nejvyšší pátý ročník. Žáci přechází na druhý stupeň na jiné školy. Loučí se s dlouholetými spolužáky a kamarády. Někteří mají obavy, jak se začlení do jiného kolektivu. Aby poznali, že i na jiných školách si najdou kamarády, k tomu sloužila akce Páťáci spolu. Zde formou soutěžního dopoledne se setkali páťáci ze ZŠ Bosonožské a ZŠ Bosonožské nám. Ve smíšených družstvech řešili úkoly a sportovně soutěžili. Během dopoledne se někteří sblížili a poznali tak, že kamarádi jsou všude.

[25.11.2016]
Ve čtvrtek 24. listopadu měla třída III. A projektový den s názvem Thanksgiving Day - Den díkůvzdání.
Navštívili nás anglicky mluvící rodiče od spolužáka Sidneyho a seznámili nás s tradičním americkým svátkem, který se přesně v tento den v USA slaví. Komunikace probíhala většinou v angličtině. Děti se naučily nová slovíčka a vyrobily si z papíru krocana, který je spojený s tímto svátkem.
Moc děkujeme manželům Robinson za pěkně připravené aktivity pro děti, které děti zaujaly a při kterých si mohly také procvičit svou angličtinu.

[21.11.2016]
Ve středu 16. 11. 2016 proběhla ve škole aktivita Ministerstva zemědělství a Českého svazu včelařů Medová snídaně.
Navštívil nás včelař pan Pavlíček jako děda včelař, který vedl besedy s žáky. Mluvil nejen o ochraně včel a přírody, ale také o konzumaci zdravých a prospěšných potravin.
Někteří žáci tvrdili, že dosud nejedli chléb s máslem a medem, což nás velmi udivilo.
Zájem žáků byl veliký, proto jsme zvědaví, zda se v Bosonohách najdou aktivní včelaři, kteří by chtěli vést včelařský kroužek školních dětí a mnohé ze své práce druhé naučit.
Fotografie přinášíme zde.

[09.11.2016]
Vážení rodiče,
zveme vás na Hovorové hodiny, které se uskuteční ve čtvrtek 10. 11. 2016 od 17.00 hodin.
Tento čas slouží pro vzájemné konzultace s vyučujícími bez společného začátku. Můžete proto přijít do školy podle vašich možností.
Učitelé vám budou k dispozici minimálně do 18.00 hodin.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

[09.11.2016]
Zápis o posouzení a hodnocení nabídek – Myčka ŠJ ZŠ

[09.11.2016]
Žáci 3. B třídy se ve středu 9. listopadu 2016 zúčastnili slavnostního uložení dokumentů do schránek renovované věže bosonožské kaple.
Slavnosti se zúčastnili občané Bosonoh, zastupitelé MČ a další významní hosté. Slovo pronesl pan starosta Miroslav Sojka, pan farář Mons. František Koutný i kronikář MČ Mgr. Vladimír Koudelka.
Věž kaple by měla být osazena v pátek 11. listopadu.
Přinášíme články z Brněnského deníku ze dne:
7.11.2016
9.11.2016
Fotky z uložení a další informace budou průběžně doplňovány.

[08.11.2016]
Vážení rodiče a příznivci školy,
děkujeme za účast na prvním lampionovém průvodu školy, který se uskutečnil ve čtvrtek 3. listopadu 2016. Na průvodu se kromě školy podílel Klub rodičů a přátel školy společně s Městskou částí Brno-Bosonohy.
Na nedokonalých fotkách můžete nasát dokonalou atmosféru nočního průvodu s překvapeními v podobě fireshow, ve které vystupuje také naše paní učitelka Pavla Kolmanová, a také ohňostroj z fotbalového hřiště.
Všem organizátorům děkujeme a těšíme se na lepší fotografie od pana Martina Blaháka, které budou možná viset na webu www.bosonohy.cz.

[31.10.2016]
Žádáme důrazně všechny rodiče, aby zkontrolovali vlasy svých dětí a tam, kde je to potřeba provedli zásah proti výskytu vší.
Dále prosíme, aby nové výskyty vší byly okamžitě hlášeny třídním učitelům, aby mohli být zavčas informováni ostatní rodiče.
V současnosti máme hlášeny pouze dva případy z celé školy. Děkujeme.

[26.10.2016]
Fotografování portrétů žáků - Vánoce

[24.10.2016]
Zveme všechny rodiče a jejich děti na akci, kterou pořádá Klub rodičů a přátel naší školy.
Bližší informace jsou v pozvánce.

[20.10.2016]
Výzva k podání nabídky - Myčka ŠJ ZŠ
příloha č. 1 - Specifikace předmětu veřejné zakázky
příloha č. 2 - Krycí list nabídky

[11.10.2016]
Vážení rodiče,
zveme vás spolu s vašimi dětmi a přáteli na 3. ročník Turistického pochodu, letos z Obřan (delší trasa) nebo Bílovic nad Svitavou (kratší trasa) přes Hády do Brna.
V příloze naleznete nabídku svozového autobusu na naši akci. Můžete samozřejmě na akci jet po své ose buď z konečné tramvaje č. 4 z Obřan nebo zBílovic (doprava autobusem nebo vlakem).
Budeme se těšit na vaši účast, vy se můžete těšit na stanoviště spolupořádajících organizací.
Rozpis trasy a startovní průkaz.

[06.10.2016]
Zápasy plné odhodlání, bojovnosti a emocí provázely první turnaj florbalového ročníku 2016/17.
Nebyly to jen zápasy, které rozhodovaly o umístění na prvních místech, ale diváky uvedly do varu i poslední zápasy například mezi Draky a Kocoury o 3. a 4. místo.
Mezi střelci se prosadil Dominik Komárek, Lukáš Měcháček, Michal Holešovský a Karel Staněk.
Všem vítězům gratulujeme.

[30.09.2016]
Ředitelské volno

[23.09.2016]
Od 1. října 2016 zahájí činnost kroužky ...

[20.09.2016]
Vážení čtenáři,
nabízíme vám možnost připojit se ke sběrové akci - Soutěž s panem Popelou.
Získané prostředky využijeme k obnově a zlepšení prostředí školy.
Děkujeme za vaši pomoc.

[19.09.2016]
Vážení rodiče a příznivci naší školy,
přijměte pozvání ke společné akci Cesta za poznáním, která se uskuteční ve čtvrtek 22. září od 16.00 hodin.
Zahájení akce bude na ulici Práčata u křižovatky s Rebovkou.
Cíl bude u myslivny, kde si budete moci s dětmi opéct přinesené špekáčky na ohni (budeme pro vás mít opékací tyče, kečup a hořčici, tácky, ubrousky a kelímky se šťávou).
Na sebe si vezměte sportovní oblečení, obutí a s sebou dobrou náladu.

[16.09.2015]
Vážení rodiče a příznivci školy,
zveme vás a vaše děti na 3. ročník Turistického pochodu, který jsme pro vás připravili spolu s dalšími školami a volnočasovými organizacemi.
Od třídních učitelů jste obrželi informační letáky s návratkou, kterou nám prosím vraťte, abychom znali váš zájem o akci.
Potřebujeme zajistit dostatečný počet odměn pro zúčastněné.
Budeme se těšit na setkání při pochodu v sobotu 15. října 2016.
Mrg. Stanislav Skřička, ředitel školy

[15.09.2016]
Sdělení Krajské hygienické stanice

[06.09.2016]
Dne 28. 9. 2016 v době 10-17 h se v Brně na ul. Bauerova 7 v Areálu dopravní výchovy a vzdělávání uskuteční akce RETRO –NERETRO, jedná se o akci k výročí 15 let od zřízení městské policie v Brně. Připraven je bohatý program pro děti i dospělé, akce je zdarma.
Více informací a program na tomto odkaze.

[05.09.2016]
Nabídka zájmových aktivit ve školním roce 2016/2017
Konzultační hodiny VP a ŠMP ve školním roce 2016/2017

[26.08.2016]
Organizace školního roku 2016/2017
Informace o zahájení školního roku 2016/2017
Informace o školním stravování
Upozornění pro veřejnost epidemie infekční žloutenky - virové hepatitidy typu A

Třídní stránky:
I. třída
II. třída
III. A
III. B
IV. třída
V. třída

[09.08.2016]
Vážení rodiče, přátelé, bývalí zaměstnanci a hosté,
zveme vás na slavnostní otevření přístavby pohybových prostor základní školy, které se uskuteční ve čtvrtek 1. září 2016 v 8.00 hodin.
V tento den můžete shlédnout nové prostory i celou školu do 17.00 hodin.
Budeme se těšit na vaši návštěvu.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

[08.08.2016]
Seznam pomůcek na školní rok 2016/2017

[archiv aktualit]