Aktuality

[26.08.2016]
Informace o zahájení školního roku 2016/2017
Informace o školním stravování

[09.08.2016]
Vážení rodiče, přátelé, bývalí zaměstnanci a hosté,
zveme vás na slavnostní otevření přístavby pohybových prostor základní školy, které se uskuteční ve čtvrtek 1. září 2016 v 8.00 hodin.
V tento den můžete shlédnout nové prostory i celou školu do 17.00 hodin.
Budeme se těšit na vaši návštěvu.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

[08.08.2016]
Seznam pomůcek na školní rok 2016/2017

[26.07.2016]
Zápis do školní družiny na školní rok 2016/2017
Pokyny pro placení obědů ve školním roce 2016/2017 pro strávníky v ZŠ

[18.07.2016]
Vyhodnocení výzvy k podání nabídek – Učební pomůcky v přiloženém dokumentu.

[08.07.2016]
Výzva k podání nabídek - Učební pomůcky
příloha č. 1 - Specifikace nabídky
příloha č. 2 - Krycí list nabídky

[30.06.2016]
Vyhodnocení výzvy k podání nabídek – Pořízení a instalace šatních skříní a příslušenství v přiloženém dokumentu.

[30.06.2016]
Vážení rodiče a příznivci školy,
dnes jsme rozdali s panem starostou a paní místostarostkou vysvědčení a ve 3. třídě nás dokonce navštívila televize, která natáčí dokument o rodině Langerových fotky zde. Děkujeme vám všem za přízeň v končícím školním roce a těšíme se na 1. září 2016 a otevření přístavby školy pro veřejnost.
Přeji vám krásné prázdniny, hodně odpočinku a načerpání nových sil.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

[29.06.2016]
Na vyhodnocení celoroční aktivity „Oblékáme hada Edu“ podporující pohyb žáků na cestě do školy a domů přišli pracovníci Centra dopravního výzkumu.
Dětem rozdali batůžky s reflexními prvky a sladkou odměnou, páťáci dostali navíc kufřík s výtvarnými prostředky.
Fotky z předávání si můžete prohlédnou zde.

[29.06.2016]
Velké díky vám všem, kteří jste zavítali na akademii k 220. výročí bosonožské školy fotky zde.
Moc děkuji rodičům za podporu dětí, za přichystané skvělé občerstvení a za hojnou účast.
Děkujeme také za spoustu kladných ohlasů, protože jsme si dali hodně práce s nácvikem.
Pokud byste ještě chtěli nějaké pamětní předměty nebo trička, napište prosím e-mail a domluvíme se na podrobnostech.
Děkuji. Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

[24.06.2016]
Výzva k podání nabídek - Pořízení a instalace šatních skříní a příslušenství
příloha č. 1 - Specifikace předmětu veřejné zakázky
příloha č. 2 - Krycí list
příloha č. 3 - Cenová nabídka

[24.06.2016]
Vážení rodiče,
děkujeme za vaši pomoc s přípravou akademie. Maminky z Klubu rodičů a přátel školy organizují občerstvení pro účinkující děti.
Pokud se chcete do této pomoci zapojit, můžete donést drobné občerstvení v úterý 28. 6. do 8.00 hodin do školy.
Pokud chcete občerstvení pro děti i na odpolední představení, rozdělte svůj příspěvek na dvě části.
Škola zajistí pitný režim a tácy s ubrousky.
Věříme, že se nám společně podaří prožít pěkný den a oslavit výročí školy.

[23.06.2016]
Vážení rodiče, přátelé a příznivci naší školy,
zveme vás na akademii k výročí školy, která se uskuteční v úterý 28. 6. 2016 ve dvou termínech.
Budeme rádi, když nás přijdete podpořit.
Děti, žáci a pedagogové školy

[23.06.2016]
Závěrečný florbalový turnaj ročníku 2015/2016 byl zároveň i rozloučením s orlovnou.
V novém školním roce už florbalový míček bude skákat v nové tělocvičně ve škole.
Rozloučení to bylo svou bojovností, nasazením a dramatičností důstojné.
Florbalový ročník 2015/16 bude zakončen poslední červnový týden vyhlášením celkových výsledků ročníku a předáním cen.
Hezké prázdniny všem sportovců a příznivcům sportu.

[15.06.2016]
Výběrové řízení – oprava chodníku v MŠ
Výsledek výběrového řízení na opravu chodníku na zahradě mateřské školy najdete v tomto odkazu.

[14.06.2016]
Žonglérské vystoupení dětí
Dne 13. 6. 2016 vystoupily děti ze žonglérského kroužku v I-CVČ Bosa k příležitosti vernisáže Fotografického kroužku.
Bylo to jejich poslední vystoupení v tomto školním roce a zvládly ho na jedničku. Tréma už děti nestrašila, jsou to již velcí a zkušení performeři.

[12.06.2016]
Dne 10. 6. 2016 vyjela III. a IV. třída na školní výlet. Protože loňský výlet byl věnován přírodním úkazům (jeskyně, propast), tentokrát jsme se vraceli do historie. Zámek v Lednici patří právem na seznam UNESCO. Krásně upravený zámecký park se skleníkem, stylově zdobené místnosti s dřevěnými stropy a nádherným dřevěným schodištěm uvedly děti v obdiv. Krásné pokoje a ložnice obdivovaly dívky, chlapci zase rytířská brnění. Od zámku jsme prošli k minaretu. Po vyhlídce z minaretu jsme se lodí přesunuli k Janově hradu. Prošli jsme se po obvodu této zříceniny. A potom autobusem odjeli domů. Výlet i s ohledem na počasí se vydařil. Viz přiložená fotogalerie.

[06.06.2016]
Uzávěrka stravování školního roku 2015/2016

[02.06.2016]
Žáci I. třídy se v měsíci březnu zapojili do III. ročníku výtvarné soutěže určené dětem z mateřských a základních škol Reflexní děti,
s podtitulem „Život je to nejcennější, co máme“ aneb „I zvířátka chtějí být vidět“.
Soutěž je zařazena do kampaně Brněnské dny bez úrazu pořádané Kanceláří Brno – Zdravé město Magistrátu města Brna.
Úkolem bylo nakreslit návrh reflexního nažehlovacího motivu s tématikou obrázku pejska nebo kočičky.
Na základě výběru ve třídě byly do soutěže odeslány výtvarné návrhy Sebastiana Cvika, Elišky Mikšová, Ondřeje Páska a Tadeáše Kiliana. Návrhy Sebastiana, Elišky a Ondřeje byly odbornou porotou vybrány k ocenění a děti byly pozvány k předání ocenění. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo 1. června v sále na Šelepce v rámci konání „Dne dětí na Šelepce“

[02.06.2016]
Vážení čtenáři,
nabízíme vám možnost připojit se ke sběrové akci, kterou opět vyhlašujeme.
Získané prostředky využijeme k obnově a zlepšení prostředí školy.
Děkujeme za vaši pomoc.

[31.05.2016]
Výběrové řízení na opravu chodníku v MŠ.
Bližší informace naleznete v přílohách.
Výzva k podání nabídek
příloha č. 1 - Specifikace předmětu veřejné zakázky
příloha č. 2 - Krycí list
příloha č. 3 - Slepý rozpočet

[30.05.2016]
Vypisujeme výběrové řízení na obsazení pozice učitele/učitelka 1. stupně od nového školního roku.
Bližší informace jsou v tomto dokumentu

[30.05.2016]
V úterý 31. května 2016 končí činnost všech kroužků.

[27.05.2016]
Žáci prvního ročníku vyrazili vlakem na svůj první školní výlet. Cílem byly Rosice u Brna, kde vyšplhali do kopce k zámku. Odměnou pro ně byl bohatý program - kostýmovaná prohlídka zámku, divadelní představení Ulhaná princezna a tvořivá dílna, kde si vlastnoručně vyrobili suvenýr v podobě dřevěného zvířátka. Cestu zpět si zpříjemnili pěší cestou z Troubska do Bosonoh.

[23.05.2016]
Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
podle informací, které jsme vám dali na zápisu, se uskuteční v pondělí 30. května 2016 ve škole informační schůzka rodičů a učitelů školy.
Rádi vás opět uvítáme od 17.00 hodin v současné 1. třídě v 1. patře vlevo. Všechny informace k novému školnímu roku dostanete v papírové podobě.
Těšíme se na vás.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

[16.05.2016]
Pozvánka na jarní tvořivý ateliér Cesta do ZOO, který pořádá spřátelená organizace Človíček.

[13.05.2016]
Ve čtvrtek 12. 5. 2016 soutěžili čtyři naši žáci v městském kole Dopravní soutěže mladých cyklistů.
Soutěž se konala v novém Areálu dopravní výchovy a vzdělávání Brno na Riviéře.
Na přiložených fotografiích můžete vidět, jaké disciplíny žáci absolvovali i naše celkové umístění.
Musím říci, že jsme vůbec neskončili špatně a že i přes nepřízeň počasí jsme prožili příjemný den ve společnosti policistů Policie ČR a strážníků Městské policie Brno.
Této akci věnujeme také nástěnku ve škole s materiály preventivního oddělení MP Brno.
Poděkování patří Natálce Bartošové, Lauře Malé, Lukáši Měcháčkovi a Vojtovi Tretterovi za reprezentaci školy.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

[05.05.2016]
Dne 1. 5. 2016 vystoupily děti ze žonglérského kroužku, Jindřich Topinka, Adéla Hlinecká, Karolína Novotná, Markéta Bařinová, Veronika Melounová a Tereza Melounová, v rámci akce Vítání jara v ICVČ Bosa. Všichni si choreografie na vystoupení tvořili sami. Vyzkoušeli si, jaké to je stát před opravdovým publikem a sklidit mohutný potlesk. Děti své první vystoupení zvládly na jedničku.

[03.05.2016]
Na ZŠ Bosonožská proběhla Speciální olympiáda, ve které nás reprezentovali žáci 3., 4. a 5. ročníku. Nejlepších výsledků dosáhli Ondřej Vejslík a Tra Ny Nguyen - 2. místo mezi žáky 4. ročníku a Kristýna Denková s Elliane Šafránkovou - 4. místo mezi třeťáky.

[02.05.2016]
Ve středu 20. dubna se žáci 5. ročníku zúčastnili pokračování projektu Páťáci spolu zvesela.
Zde formou kvízů soutěžili s žáky z Bosonožské. Spolupráce obou škol bude pokračovat i v příštím školním roce.

[29.04.2016]
Vážení rodiče,
přinášíme Vám oznámení o změně zažitého způsobu vyplácení přeplatků za stravné - dodatek č. 2 Řádu školní jídelny.
Prosím, věnujte pozornost tomuto oznámení, abychom předešli případným nedorozuměním.
Děkuji.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

[28.04.2016]
Žabákova miniolympiáda
Dne 27. 4. absolvovala 4. třída žabákovu matematickou miniolympiádu. Miniolympiáda nebyla zaměřená jen na probrané učivo, ale obecně byla zaměřená na matematickou gramotnost, představivost, schopnost kombinace, analýzy a logiky. 60 minut čistého času měli žáci na vyřešení. Někteří z nich si dělali náčrty zápisy i předběžné výpočty. U úspěšných řešitelů rozhodovala o úspěchu i pečlivost, pozornost při četbě zadání a soustředěnost.
Maximum bylo 25 bodů. Úspěšnými řešiteli se stali všichni nad 14 bodů. Byli to: Bártová, Černý, Hamerský, Melounová, Nechutová a Nguyen. Viz tabulka

[26.04.2016]
V pátek 22. 4. 2016 jsme si připomněli osvobození Bosonoh v roce 1945 a ukončení 2. světové války tradiční akcí nazvanou Bosonožský běh.
V pořadí již 10. ročníku běhu se zúčastnily kromě domácí mateřské a základní školy také běžci ze ZŠ Bosonožská, ZŠ Vedlejší a ZŠ Troubsko.
V mnoha individuálních vítězstvích podávali velmi pěkné výkony. V bodování škol (bodovalo vždy prvních šest běžců každé kategorie) byla nejúspěšnější ZŠ Vedlejší, která si odnesla pohár pro vítěznou školu.
Akce se konala s podporou naší městské části a také s podporou Sítě brněnských otevřených škol.
Děkujeme zúčastněným školám, děkujeme panu starostovi a paní místostarostce za účast a předávání medailí a diplomů.
Děkujeme také Martinu Blahákovi za krásné fotky, které přinášíme ve fotogalerii.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

[25.04.2016]
Vypisujeme výběrové řízení na obsazení pozice asistenta pedagoga a učitele 1. stupně od nového školního roku.
Bližší informace jsou v těchto dokumentech:
asistent pedagoga
učitel

[20.04.2016]
Milé školy, účastníci Bosonožského běhu 2016,
vzhledem k úžasné předpovědi počasí počítáme s tím, že se v pátek 22. 4. 2016 uskuteční Bosonožský běh.
Připomínáme, že na všechny školy došly propozice. Pokud máte nějakou otázku ohledně běhu, podívejte se na tyto odkazy nebo zavolejte.
Těšíme se na vás.

[08.04.2016]
Florbalový turnaj SBOŠ
V hale Tatranu Bohunice proběhl dne 7. 4. turnaj ve florbalu.
Turnaj se hrál ve čtyřech skupinách po třech mužstvech. Zápasy probíhaly paralelně v obou halách. ZŠ Bosonožské nám. hrálo ve skupině se ZŠ Otevřenou a ZŠ Pavlovskou.
Po prvním bezbrankovém zápase se ZŠ Otevřenou, mužstvo ve druhém zápase se ZŠ Pavlovskou se hned od začátku ujalo vedení a svůj náskok postupně zvyšovalo. Soupeři měli plnou střídačku hráčů, takže kompletně vystřídali všechny hráče i několikrát za zápas. Naše mužstvo mělo jen jednoho náhradníka, proto na ně fyzická zátěž doléhala mnohem citelněji. Přesto se vyburcovali a celý zápas jeli na plné obrátky. Ze skupiny postoupili z prvního místa.
Zatímco velké školy jako Kotlářská už vypadly a hráli jen kolo útěchy, naši hráči už přemýšleli, kdo se jim postaví v play off. V play off vyřadili ZŠ Jasanovou a v semifinále se střetli znovu se ZŠ Pavlovskou. Tentokrát se ale zápas zdramatizoval. Nejprve po 7 minutách zazněl signál, hráči z Pavlovské už jásali nad vítězstvím, protože v té chvíli vedli 2:1, ale rozhodčí upozornil, že se bude hrát ještě druhý poločas. V tom naši hráči vyrovnali, a tak po ukončení zápasu musely rozhodnout nájezdy. Zde excelovala naše palebná síla a také brankář. Cesta do finále byla volná.
I když hráči měli chvíli na oddych, když se přesouvali do druhé haly, jejich vyčerpanost byla již na nich znát, stejně ale jako odhodlanost bojovat, když viděli, jak suverénně se chovali naši fináloví soupeři, kteří byli ze ZŠ Vedlejší. I když si přivedli plnou tribunu spolužáků, naše mužstvo bojovalo a nevzdávalo se. Dvakrát 10 minut byla však příliš dlouhá doba, aby vydrželi fyzicky s mnohem početnějším soupeřem, a tak se množily chyby a z nich pramenící góly v naší bráně. Na stupínek nejvyšší jsme nedosáhli. Finále a druhé místo mezi dvanácti školami, jako nejmenší škola turnaje, je skvělý výsledek. Nelze vyzvednout jen některé hráče, protože všichni hráli bojovně, disciplinovaně dodržovali strategickou hru, která měla nahradit nedostatek náhradníků. Obdrželi věcné ceny, diplom a sladkou odměnu.
Výkon našich hráčů se dá ohodnotit jen jedním slovem skvělé. Všem gratulujeme.

[04.04.2016]
V pondělí 11. dubna budou od 17.00 třídní schůzky.
Od 17.30 proběhne v jídelně informační setkání rodičů s ředitelem školy, na kterém budou zájemci informováni o škole, plánech a budoucím směřování.

[29.03.2016]
Vážení přátelé,
přijměte pozvání na 10. ročník Bosonožského běhu – tradiční sportovní akce u příležitosti osvobození Bosonoh v roce 1945, kterou pořádá ZŠ a MŠ Brno, Bosonožské nám. 44, p. o.

[29.03.2016]
Nabídkové řízení neupotřebitelného majetku školy – podrobnosti v příloze
foto lavice zelená
foto židle červená

[16.03.2016]
Ve škole se vyskytly vši, prosíme rodiče, aby dětem pečlivě prohlédli hlavy a případně ošetřili příslušným přípravkem.

[08.03.2016]
Vážení čtenáři,
nabízíme vám možnost připojit se ke sběrové akci, kterou opět vyhlašujeme.
Získané prostředky využijeme k obnově a zlepšení prostředí školy.
Děkujeme za vaši pomoc.

[26.02.2016]
Vážení rodiče a příznivci školy,
právem se ptáte na to, kdy už konečně začnou děti cvičit v nové tělocvičně.
Ve středu 24. 2. 2016, jsme obdrželi datovou schránkou rozhodnutí stavebního úřadu o zákazu užívání celé přístavby.
Toto rozhodnutí se opírá o několik věcí, které jsou v rozporu s platnými zákony a vyhláškami.
Jedná se o drobnosti potřebné pro imobilní občany, dále pak o kryty radiátorů v přízemí a bezpečnostní ochrana vzduchotechniky na terase.
Velkým problémem ale zůstávají akustické vlastnosti tělocvičny. Je v ní totiž příliš velký dozvuk nad hygienické limity a chybí obložení stěn, což je problém i bezpečnostní.
Bohužel nemůže škola ani městská část se stavbou cokoliv dělat, protože je stále v majetku města Brna, tedy magistrátu.
Starost nyní leží na magistrátu, na Odboru investičním, a záleží na něm, jak rychle se problémy vyřeší.
Snažím se v celém průběhu stavby napravovat nevyhovující věci v projektu nebo apelovat na provedení položek z projektu, které byly vyřazeny kvůli finanční úspoře.
Nicméně stavbu řídí město a to také nyní musí napravit nedostatky tak, aby bylo možné úspěšně zkolaudovat a prostory otevřít.
Budu vás průběžně informovat. Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

[25.02.2016]
Zimním turnajem pokračoval druhý ročník školních turnajů ve florbalu. Ten se konal 25.2. 2016. Bylo se nač dívat. Zápasy nepostrádaly bojovnost, dramatičnost a napětí. Vše bylo ještě umocněné skvělou diváckou kulisou. Začali se prosazovat i mladší hráči, kteří ještě loni byli benjamínky. V některých případech i dívky předčily některé chlapce. Z dívek si zaslouží zmínku Veronika Holešovská a Natálka Bartošová. První jmenovaná se prosazovala při ofenzívě, druhá v obraně. Celým turnajem hráče provázel maskot krteček viz. fotogalerie. Ve fotogalerii je i galerie mužstev a střelců. Na stránkách je i turnajová soupiska a celkové výsledky jednotlivých zápasů. Všem hráčům gratulujeme za podaný výkon a držíme palce do jarního kola.

[17.02.2016]
Fotografování portrétů žáků - Den matek

[16.02.2016]
Vážení rodiče,
přinášíme vám výsledky zápisu budoucích prvňáčků. Tento seznam je přístupný také na www.zapisdozs.brno.cz v části o naší škole.
Na tomto webu je u vašich dětí vidět, že jsou přijaty na naší školu.
Připomínám, že schůzka rodičů a učitelů bude podle ohlášení 30. května 2016 v 17.00 hodin v budově školy.
Vás, kteří budete žádat o odklad povinné školní docházky, prosím o včasné vyřízení s lékařem i s poradnou.
Až budete mít potřebné dokumenty, ohlaste se dopředu a přijďte do školy. Vše během chvilky vyřešíme.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

[12.02.2016]
V úterý 16. 2. odpadá z důvodu nemoci kroužek Anglický jazyk.

[08.02.2016]
Dne 25.1.2016 se uskutečnilo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 4. a 5. ročníku.
Soutěž je určena hlavně pro žáky se smyslem pro analýzu, kombinaci a logiku. Žáci řešili během 60 minut 15 úkolů, které jim však daly docela zabrat.
Z žáků 5. třídy se nejlépe dařilo Martině Smejkalové (9 bodů), Sáře Havigerové (8 bodů), Barboře Kalné a Anežce Páskové (7 bodů), nejlepší čtvrťáci byli Tomáš Černý (7 bodů), Pavla Bártová (6 bodů) a Oliver Hamerský (5 bodů).

[01.02.2016]
Ve středu 20. ledna jsme se zúčastnili plavecké soutěže škol ze Sítě brněnských otevřených škol, ve které nás úspěšně reprezentovali Vendula Suchá, Ondřej Hurt, David Černý a Dominik Komárek. Starší žáci se plavecké soutěže z důvodu nemocí dětí i učitelů bohužel nezúčastnili, tak snad budeme mít více zdraví a sil v příštím roce. Fotky ze soutěže můžete vidět zde.

[27.01.2016]
Zítra, ve čtvrtek 28. ledna 2016, končí první pololetí školního roku. Všichni žáci dostanou výpis z vysvědčení, který nebudou do školy vracet.
V pátek 29. ledna 2016 jsou pololetní prázdniny. Ve škole se opět sejdeme v pondělí 1. února 2016.
Přeji všem žákům i jejich rodičům a dalším rodinným příslušníkům a přátelům radost z úspěchů v prvním pololetí a učitelům a žákům hodně sil a chuti učit se i v pololetí druhém.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

[26.01.2016]
Od pondělí 1. 2. 2016 od 14.00 hodin začíná v počítačové učebně školy opět počítačový kurz určený pro Senior klub Bosonohy.
V celkem osmi lekcích budeme zdokonalovat obsluhu a práci s počítačem s jednoduchými aplikacemi. Cílem kurzu je osvojení si dovedností práce s počítačem a větší jistota a bezpečí seniorů při procházení internetu.
V příjemném duchu, v individuálním přístupu a vzájemné pomoci s řešením problémů dosahují všichni účastníci pokroku.
Vzhledem k několika volným místům je možné se do kurzu ještě přihlásit buď u ředitele školy nebo u paní Milady Olejníkové,
tel.: 607 114 079, e-mail: olejnikhonza@seznam.cz.

[18.01.2016]
V úterý 19. 1. odpadá z důvodu nemoci kroužek žonglování.

[13.01.2016]
Všem rodičům mimobrněnských předškoláků (Popůvky, Troubsko, Veselka)
Vážení rodiče, ceníme si Vašeho zájmu o naši školu.
I Vás prosím o vyplnění přihlášky přes www.zapisdozs.brno.cz. Je možné, že Vám bude dělat problém vyplnit správně bydliště.
Tento systém zápisu je vytvořen podle uličního seznamu města Brna. Neznamená to však, že byste nemohli přihlásit Vaše dítě do naší školy. Škola je otevřená všem.
Pokud budete mít pochybnost o správnosti adresy, nevadí. Aplikace umožňuje přihlášku dokončit i s nevyplněnými údaji o bydlišti.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

[11.01.2016]
Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
po mém dnešním školení na Magistrátu města Brna přináším některé upřesňující informace ohledně elektronické podpory zápisu dětí do základních škol.
Stále platí to staré osvědčené, že je třeba přijít s dítětem do školy, donést s sebou občanský průkaz rodiče a rodný list dítěte.
Budeme rádi, když s sebou přinesete i vytištěný dokument Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, který si vytisknete z www.zapisdozs.brno.cz.
Nenechávejte prosím vytištění na poslední chvíli. Dnes, v pondělí 11. 1., přes den několikrát systém nefungoval, a to zápisy ještě nezačaly.
I když dokument žádosti mít nebudete, přijďte na zápis a pokusíme se jej vytvořit a vytisknout společně.
Znovu apeluji a prosím, abyste vypisovali Vaše e-mailové a telefonní kontakty, abychom na Vás měli potřebné spojení pro případ nutného spojení s Vámi.
Zároveň Vás poprosím, abyste po vlastním zápisu 15. nebo 16. ledna 2016 měli trpělivost se zveřejněním výsledků, jejichž oznámení plánuji s ohledem na nový systém až v měsíci únoru.
Děkuji za pochopení a věřím, že administrativní novinky nepřehluší dětskou zvídavost, radost a touhu ukázat nám, co všechno předškoláci umějí.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

[08.01.2016]
Úžasné planety
Ve čtvrtek 7. 1. 2016 se žáci 5. ročníku zúčastnili zábavně vzdělávacího programu Úžasné planety v prostorách digitária brněnské hvězdárny.
Dobrodružnou cestu Sluneční soustavou jsme započali na planetě Zemi, z níž jsme na aktuální noční obloze zapátrali po nápadných souhvězdích, hvězdách i planetách.
Pak již následoval samotný program, v nemž jsme se vydali na cestu současnou i minulou Sluneční soustavou a odhalili některá planetární "nej"! Ve výpravném představení jsme nahlédli pod pokličku vzniku Sluneční soustavy a zjistili jsme, kdy a kde se vzalo Slunce s planetami. Na vlastní oči jsme měli možnost spatřit ta nejzajímavější zákoutí našeho planetárního systému a také jsme se podívali do míst, kam se doposud odvážily jen meziplanetární sondy.
Putovali jsme spalujícím žánrem i mrazivými pustinami, vesmírným vzduchoprázdnem i atmosférami hustými tak, že by se daly krájet! Dostali jsme se nebezpečně blízko planetárnímu otesánkovi, kličkovali mezi měsíci, prstenci a planetkami, pronásledovali kypící kometu. Dokonce se nám nad hlavami zatočila gigantická bouře, která by klidně pohltila celou planetu Zemi.
Před započetím zpáteční cesty jsme se odreagovali hromadnou koulovačkou. :)

[05.01.2016]
V úterý 12. 1. odpadá z důvodu nemoci kroužek žonglování.

[04.01.2016]
Vážení rodiče,
připravili jsme pro vás zkušební verzi přihlašování na konkrétní čas zápisu vašich dětí do naší školy ve dnech 15. a 16. ledna 2016.
Kliknutím na uvedený odkaz rezervace se dostanete do dokumentu, ve kterém si vyberete den a čas k zápisu.
Do příslušného okénka zapíšete jméno dítěte a pak kliknutím mimo okénko umožníte uložení dokumentu.
Zavřete dokument křížkem v pravém horním rohu a můžete počítat s uvedeným dnem a časem.
Tato možnost vám přinese jistotu, že v uvedeném čase dostanete přednost a nebudete muset čekat.
Pokud by se přece jen stalo, že dojde k časovému posunu, vezmeme vás k zápisu co nejdříve po vámi zvoleném času.
Věříme, že tato novinka vám pomůže lépe a účelněji naplánovat čas zápisu a pomůže vašim dětem prožít zápis ve větší pohodě.
Pokud této nabídky využít nechcete, nemusíte. V případě kumulace zájemců budete čekat, až na vás přijde řada, tak jako tomu bylo v předchozích letech.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

[02.01.2016]
Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
na portále elektronického zápisu do základních škol jsem již vyzkoušel, jak děti do systému přihlašovat.
Jednoduše se přes www.zapisdozs.brno.cz přihlásíte, vyplníte číslo pojištěnce (to je rodné číslo vašeho dítěte) a zadáte vaše jedinečné heslo, které si prosím zapamatujte.
Vyplníte pak údaje o vašem dítěti – datum narození a místo trvalého pobytu. Doplníte své údaje – místo trvalého pobytu (zkopírujete, nebo pokud je jiné, doplníte do adresy pro doručování), e-mail a telefon.
Moc prosím o telefonní a e-mailový kontakt, abychom mohli spolu jednoduše komunikovat.
V žádosti prosím zatrhněte, který z rodičů bude oprávněn samostatně právně jednat. Velmi to usnadní komunikaci školy vůči rodičům.
Po vyplnění všech údajů si přihlášku dítěte uložte. Kdykoliv se k ní dostanete na webu zápisu.
K vlastnímu zápisu, který u nás probíhá 15. a 16. ledna, přinesete přihlášku, svůj občanský průkaz a rodný list svého dítěte.
Pokud přihlášku vytištěnou mít nebudete, vytiskneme ji společně (nezapomeňte ale své heslo k přístupu do systému).
Pokud vám přihlašování z jakýchkoliv důvodů nepůjde, přijďte za mnou a společně žádost vytvoříme.
Pokud vám termín zápisu do naší školy nevyhovuje, dejte mi vědět a domluvíme se na náhradním termínu do 15. 2. 2016.
Vše dobré do nového roku 2016 přeje
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

PŘÍJEMNÉ A KLIDNÉ VÁNOCE PROŽITÉ S BLÍZKÝMI A ÚSPĚŠNÝ CELÝ ROK 2016
PŘEJEME VŠEM RODIČŮM A PŘÍZNIVCŮM ŠKOLY

[22.12.2015]
Výsledek výběrového řízení - Nákup knih

[21.12.2015]
Vánoční florbalový turnaj na ZŠ Elišky Přemyslovny dne 18. 12. 2015
Čtyři vyhrané zápasy, ani jeden gol od soupeřů, nejlepší střelec, nejlepší brankář, a stejně to nestačilo na vítězství v turnaji. Jedno zaváhání v zápase o finále stálo naše mužstvo prvenství. V boji o třetí místo ZŠ Bosonohy už opět zazářilo a vyhrálo, tentokrát 5:0. I tak měli hráči radost z bronzových medailí a třetího místa z osmi mužstev. Všichni si zaslouží pochvalu a uznání za výborný výkon.

[15.12.2015]
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - učitel/učitelka 1. stupně základní školy

[11.12.2015]
Chuť si zahrát a bojovat nepostrádali žáci ZŠ Bosonožské nám., kteří se zúčastnili dne 10. 12. 2015 celorepublikového florbalového turnaje Think Blue Cup v hale za Lužánkami. 24 škol bojovalo ve skupinách o postup.
Ve skupině s tak velkými školami jako Lerchova, Mutěnická a Labská , se naše mužstvo neztratilo a podalo bojovný výkon, i přes početnější střídačky soupeřů.
Chuť účastnit se dalších turnajů bylo potvrzeno přihláškou na další turnaj na ZŠ Elišky Přemyslovny.

[09.12.2015]
Výzva k podání nabídek - Nákup knih
Příloha 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky
Příloha 2 Krycí list

[04.12.2015]
Družstvo naší školy ve složení Natálie Bartošová, Dominik Komárek, Jakub Malý a Vojtěch Vyzibla se zúčastnilo 6. ročníku Městského turnaje Ligy deskových her, který se konal v prostorách radnice Brno-střed. V konkurenci žáků 20 škol sdružených v Síti brněnských otevřených škol se naši zástupci neztratili, nejlepšího výsledku dosáhla Natálka ziskem 28 bodů.

[04.12.2015]
V pátek 4. 12. navštívila naši školu skupina čertů a andělů v čele se svatým Mikulášem. Tato skupina různorodých stvoření zavítala do všech tříd, od žáků vyslechla básničky či písničky, které se žáci ve škole naučili a následně andílci rozdali perníčky. Nutno dodat, že na některé žáky si čerti velice brousili své drápy a už už se chystali některé experty naší školy strčit do pytle a odnést do pekla, nicméně svatý Mikuláš včas zasáhl a nakonec žádné z dětí do pekla odneseno nebylo. Hlásíme tudíž plný stav.

[01.12.2015]
Vážení rodiče,
zápis Vašich dětí do první třídy základní školy školního roku 2016/2017 proběhne ve dnech 15. a 16. ledna 2016 v prostorách základní školy.
S sebou si kromě svých dětí vezměte také svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
Děti nemusíte dopředu nic učit, stačí, když nám ukážou, jak jsou šikovné a co umějí z mateřské školy.
Básnička nebo písnička nás jistě potěší.
Protože město Brno poprvé zkouší provádět zápis do základních škol elektronicky, bude vhodné po 1. lednu 2016 vyplnit Vaši žádost o přijetí dopředu zde. S podobným vyplňováním jste se již setkali v dřívějších letech při přihlašování dětí do mateřské školy.
Protože nevíme, jak bude systém spolehlivý, je možné, že někteří přihlášku dopředu nevyplníte. I v takovém případě přijďte s dětmi k zápisu a společně se o vyplnění přihlášky pokusíme.
Pokud si budete chtít naši školu prohlédnout v jiný den, než je termín Dne otevřených dveří, nebo pokud Vám nevyhovuje termín zápisu dětí do základní školy, dejte mi vědět a domluvíme se na jiném dni a čase.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

[30.11.2015]
Vážení rodiče,
zveme Vás a Vaše děti na Den otevřených dveří, který se uskuteční ve středu 13. ledna 2016.
Bližší informace jsou v přiloženém souboru.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

[27.11.2015]
Výsledek výzvy k podání nabídek - Žákovské lavice a židle

[25.11.2015]
Výzva k podání nabídek - Žákovské lavice a židle
příloha č. 1 Poptávka po vybavení tříd

[24.11.2015]
Bobřík informatiky 2015
Také v letošním roce jsme se zúčastnili soutěže, při které žáci používají počítač. Soutěž není ani tak o praktickém používání počítače, jeho rozebírání či znalosti instalace programů, ale hodně o logice a pochopení smyslu úlohy. Letos se soutěže zúčastnili kromě páťáků nově i žáci 4. třídy.
Nejúspěšnějšími řešiteli byli: Pavla Bártová (168 bodů), Barbora Kalná (160 bodů), Martina Smejkalová (160 bodů), Jakub Malý (152 bodů), Sára Havigerová (144 bodů), Vojtěch Tretter (136 bodů) a Tomáš Černý (123 bodů).

[23.11.2015]
Sraz žáků na zpívání u vánočního stromu 29. listopadu je v 16.00 u kapličky.

[20.11.2015]
Podzimní turnaj dnes odstartoval celoroční Florbalový turnaj žáků 2. - 5- ročníku.

[19.11.2015]
Dne 19. 11. se konala na ZŠ Labská jazyková soutěž v Anglickém jazyce.
Zde se porovnávaly znalosti škol z Troubska, Ostopovic, Labské a naší školy z Bosonoh.
Jazykové soutěže se účastnilo z každé školy 5 vybraných žáků v každé kategorii.
Výsledky svědčí, že naši žáci důstojně reprezentovali a obstáli v konkurenci.
Z 20 žáků v každé kategorii se umístili za 4. ročník Tra My Nguyen na 5.místě a Tomáš Černý na 7. místě.
V 5. ročníku Jan Barák byl na 3. místě, Jiří Vrba na 4. místě a Martina Smejkalová na 7. místě.
Soutěž měla poslechovou, písemnou a ústní část. Celé soutěžní dopoledne se neslo v přátelském duchu a nejlepší byli odměněni věcnými cenami.

[16.11.2015]
Vážení čtenáři,
nabízíme vám možnost připojit se ke sběrové akci, kterou opět vyhlašujeme.
Získané prostředky využijeme k obnově a zlepšení prostředí školy.
Děkujeme za vaši pomoc.

[10.11.2015]
3. 11. 2015 proběhl čtvrtý ročník projektu zaměřený na kooperaci žáků 5. ročníků spádové Základní školy, Bosonožská 9 a vrstevníků naší základní školy Páťáci spolu a zvesela.
Záměrem projektu byla příprava společné výuky žáků formou zábavných vzdělávacích aktivit, které vyplnily jeden vyučovací den. Vedly k podpoře čtenářské a informační gramotnosti, práce s výpočetní technikou, rozvoji přírodovědné gramotnosti a také k posilování občanských a komunikativních kompetencí žáků základní školy. Cílem byla příprava adaptace žáků přicházejících na 2. stupeň spádové školy, na nové školní prostředí a také na podporu rozvoje kvalitního sociálního klimatu v nadcházejícím školním roce.

[05.11.2015]
Vážení rodiče,
v pondělí 9.11. odpadá kroužek Kytary.

[04.11.2015]
Fotografování portrétů žáků - Vánoce

[03.11.2015]
Vážení rodiče,
ve čtvrtek 5. 11. 2015 se vybrané žákyně školy účastní slavnostního otevření pobočky Knihovny Jiřího Mahena v Integrovaném centru volného času BOSA na Ostopovické ulici.
Děti, které chodí do školní družiny, se tohoto otevření zúčastní také. Od školy odcházejí v 15.30 hodin již se všemi svými věcmi.
Vyzvednout si děti můžete do 16.30 v BOSE.
Slavnostního otevření se můžete zúčastnit také vy, rodiče a příznivci naší školy. Budeme rádi, když podpoříte hudební a recitační vystoupení dětí svou účastí.

[22.10.2015]
Dostali jsme pozvánku z Poradenského centra Pedagogicko psychologické poradny Brno a z důvodu důležitosti a závažnosti tématu ji umisťujeme na stránky školy.

[07.10.2015]
Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu - veřejná zakázka na dodávky a služby - Nábytek do tříd ZŠ
příloha č. 1 Čestné prohlášení
příloha č. 2 Krycí list nabídky
příloha č. 3 Slepý rozpočet
příloha č. 4 Zadávací dokumentace - výkresy

[05.10.2015]
Od dnešního dne se naše škola zapojila do kampaně Oblékáme hada Edu
Pozvánka na akci Pestrý festival

[01.10.2015]
Vážení rodiče,
v části kontakty jsme pro vás v rámci budování „firemní kultury“ připravili seznam e-mailových kontaktů učitelů a vychovatelek školy.
Pokud používáte pro kontakt i jiné e-maily, není třeba jejich používání rušit.
Pokud by nastala situace, že kontakt není funkční, prosím, dejte nám vědět, abychom sjednali nápravu.
Děkuji. Stanislav Skřička

[30.09.2015]
Turistický pochod - odjezdy autobusů, startovní průkaz

[29.09.2015]
Výzva k podání nabídek - Nákup knih
Příloha 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky
Příloha 2 Krycí list

[28.09.2015]
Vzkazy a foto z jazykového pobytu žáků ...

[25.09.2015]
V pátek 25. 9. 2015 byla část vyučování věnována projektu Evropský den jazyků.
Tento den měl dětem ukázat, jak velké množství různorodých řečí lze v Evropě najít a zároveň v dětech vzbudit zájem o studium cizích jazyků.
Žáci druhého až pátého ročníku se zaměřili na dvě evropské země a jejich jazyk. Ve skupinkách zjišťovali zajímavosti z nejrůznějších oblastí, od kultury, stravování, odívání, přes dopravu a další informace o dané zemi.
Zabývali se těmito zeměmi: Slovensko, Chorvatsko, Španělsko, Německo, Francie, Itálie, Rakousko, Velká Británie. Na závěr skupinky vytvořily společné práce, které byly vystaveny ve třídách.

[21.09.2015]
Od 1. října 2015 zahájí činnost kroužky ...

[18.09.2015]
Žáci 5. ročníku se v pondělí 14. 9. 2015 zúčastnili akce Děti pečují o Kameňák.
Seznámili se s lokalitou Kamenného Vrchu, jejím rostlinstvem a živočišstvem, zahráli si hry a pomohly tomuto vzácnému území hrabáním úklidem pokosené trávy.
Zajímavostí bylo nejen objevení kudlanek nábožných, ale také přítomnost kvetoucího koniklece velkokvětého, který kvete především brzy zjara.

[17.09.2015]
Den sportu pro naši školu připadl na středu 16. 9. 2015.
Díky panu správci fotbalového hřiště jsme jej mohli uspořádat na travnatém povrchu.
Rozlehlé hřiště umožnilo vytvořit 6 stanovišť s disciplínami zaměřenými na obratnost, rychlost a sílu. Počasí nás nezklamalo, o čemž svědčí i fotografie.
Výsledky atletického dne
I. třída
IV. třída
V. třída

[16.09.2015]
Vážení rodiče a příznivci školy,
zveme vás a vaše děti na 2. ročník Turistického pochodu, který jsme pro vás připravili spolu s dalšími školami a volnočasovými organizacemi.
Žáci školy obdrželi od třídních učitelů informační letáky s návratkou, kterou nám prosím vraťte, abychom znali váš zájem o akci.
Potřebujeme zajistit dostatečný počet odměn pro zúčastněné.
Budeme se těšit na setkání při pochodu v sobotu 3. října 2015.
Mrg. Stanislav Skřička, ředitel školy

[15.09.2015]
Vážení rodiče,
zveme vás všechny na třídní schůzky s učiteli vašich dětí.
Třídní schůzky se konají v pondělí 21. září 2015 od 17.00 hodin ve třídách.
Kromě společných informací budete mít možnost individuálně promluvit s vyučujícími všech předmětů.
Těšíme se na vaši hojnou účast.

[14.09.2015]
Vážení rodiče a příznivci naší školy,
přijměte pozvání ke společné akci Cesta za poznáním, která se uskuteční ve čtvrtek 17. září od 16.00 hodin.
Zahájení akce bude na ulici Práčata u křižovatky s Rebovkou.
Cíl bude u myslivny, kde si budete moci s dětmi opéct přinesené špekáčky na ohni (budeme pro vás mít opékací tyče, kečup a hořčici, tácky, ubrousky a kelímky se šťávou).
Na sebe si vezměte sportovní oblečení a obutí a dobrou náladu.

[04.09.2015]
Pozvánka na Den náborů za Lužánkami, konaný v sobotu 12. 9. 2015 od 9 hodin.
Děti si budou moci vyzkoušet různé druhy sportů. Například hokej, baseball, basketbal, florbal, házenou, kopanou, volejbal, ragby, zápas a mnoho dalších.

[02.09.2015]
Nabídka zájmových aktivit ve školním roce 2015/2016
Konzultační hodiny VP a ŠMP ve školním roce 2015/2016

[01.09.2015]
Vážení rodiče žáků 5. ročníku,
přinášíme vám informace o výjezdu žáků do Anglie.
Prosím, věnujte pozornost všem dokumentům a podle informací ze schůzky dne 1. 9. 2015 dále postupujte.
Děkuji. Stanislav Skřička
Informace pro rodiče
FAQ
ze smlouvy
Program
Dopis k programu
Přihláška
Formulář na ubytování

[27.08.2015]
Informace o zahájení školního roku 2015/2016
Organizace školního roku 2015/2016

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016
Zápis do školní družiny na školní rok 2015/2016 proběhne ve dnech:
pátek 28. 8. 2015 od 8:00 do 14:00
pondělí 31. 8. 2015 od 8:00 do 14:00
úterý 1. 9. 2015 od 6:30 do 8:00 od 13:00 do 16:45
středa 2. 9. 2015 od 6:30 do 8:00 od 13:00 do 16:45
V tyto dny je možno vyzvedávat a odevzdávat vyplněné přihlášky.
Upozornění: kapacita školní družiny je 90 dětí. Přednostně přijímáme děti z nižších ročníků. Děti z páté třídy budeme přijímat do naplnění kapacity podle pořadí doručení přihlášky do školní družiny.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

[25.08.2015]
Ředitel Základní školy a Mateřské školy Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvkové organizace hledá
mentora/mentorku 1. stupně základní školy

Seznamy pomůcek pro jednotlivé třídy:
I. třída
II. A, II. B
III. třída
IV. třída
V. třída

Třídní stránky:
I. třída
II. A
II. B
III. třída
IV. třída
V. třída

[24.08.2015]
Vážení rodiče,
věnujte prosím pozornost přihlašování vašich dětí ke stravování.
Vzhledem ke stavebním úpravám, které se týkaly i kuchyně školy, jsme nuceni posunout zahájení stravování z důvodu přípravy kuchyně po hygienické stránce. Věříme, že nám na úklid bude stačit pouze první zářijový týden. Pokud by byla nějaká změna budeme vás informovat.
Děkuji za pochopení.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

[31.07.2015]
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - mentor/mentorka 1. stupně základní školy

[30.07.2015]
Výsledek výběrového řízení - Zahraniční jazykové pobyty

[10.07.2015]
Výzva k podání nabídek - Zahraniční jazykové pobyty
příloha č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky
příloha č. 2 Krycí list

[08.07.2015]
Dostalo se nám milého poděkování pana ředitele Josefa Hypra z bosonožského učiliště za pomoc při pasování kominických a čalounických mistrů.
Z naší školy se na pasování přímo podíleli dva chlapci – Ondřej Vejslík a Lukáš Lang.

[08.07.2015]
Zkvalitnění jazykové gramotnosti v ZŠ Bosonohy
V úterý 7. 7. 2015 bylo rozhodnuto o zařazení naší školy do projektu Výzvy 56, číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1742 – prioritní osa 1, oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání.
V rámci projektu budeme realizovat tyto klíčové aktivity:
• Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství na čtenářské gramotnosti
• Zahraniční jazykový kurz pro učitele
• Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky
Celkový rozpočet projektu činí 378 980 Kč a je spolufinancován 85 % Evropským sociálním fondem (ESF) a 15 % státním rozpočtem České republiky.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

[30.06.2015]
Dnes bylo žákům školy vydáno vysvědčení za školní rok 2014/2015.
Školu navštívil pan starosta a paní místostarostka MČ, poděkovali učitelům a provozním zaměstnancům školy, odměnili je drobnými dárky a také ocenili žáky V. třídy, kteří si svými výkony vysloužili hodnocení “prospěl nebo prospěla s vyznamenáním”.
Přejeme všem příjemné a klidné prázdniny, načerpání nových sil a vydařené dovolené.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

[29.06.2015]
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - učitel/učitelka 1. stupně základní školy

[24.06.2015]
OZNÁMENÍ O PRÁZDNINOVÉM PROVOZU
Úřední hodiny kanceláře školy jsou o hlavních prázdninách od 1. 7. 2015 do 21. 8. 2015 vždy ve středu od 8.00 do 12.00 hodin.
Potřebujete-li se dostavit jiný den či hodinu, je třeba dopředu se domluvit na kontaktním telefonu nebo e-mailu.
Přeji vám příjemné léto.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

[archiv aktualit]