Aktuality

[30.06.2018]
Vážení návštěvníci stránek www.zsbosonohy.cz. Od 1. 7. 2018 jsou oficiálními stránkami Základní školy a Mateřské školy Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvkové organizace nové webové stránky www.skolabosonohy.cz. Aktuální informace se budou objevovat již pouze na nových stránkách, včetně stránek tříd ZŠ.
Než dojde k úplnému převedení všech informací, žádám vás o shovívavost.
Děkuji. Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

[29.06.2018]
Vážení rodiče dětí a žáků školy, milí učitelé a příznivci školy,
přeji vám všem klidné a pohodové prázdniny, načerpání nových sil a elánu, mnoho pěkných společných chvil, které přes celoroční povinnosti nemůžeme pospolu prožít.
Ve škole se sejdeme v pondělí 3. září 2018 v 8.00 hodin, kdy zahájíme nový školní rok.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

[20.06.2018]
Florbal léto 2018
Závěrečný turnaj měl rozhodnout i o celkovém pořadí za celý ročník 2017-18.
První polovina turnaje byla plná zvratů a vyrovnaných zápasů, i když výsledky tomu někdy nenapovídaly. Bojovnost a nasazení slavily úspěch i tam, kde se zdálo, že o výsledku zápasu je již rozhodnuto. Někteří hráči prožívali zápasy tak, že potom neunesli porážku, a to je to nejtěžší.
O to víc mimo bojovnost byl ceněn smysl pro fair play.
Hlavní opory v týmech byli – Adam Bělohlávek, Michal Dokoupil, Patrik Smejkal, Tomáš Buček, Helena Černá, Dominik Komárek, kterým ostatní zdatně sekundovali.
Turnaj se rozloučil s páťáky, od nichž převezme štafetu čtvrtá třída. Ti nejmladší budou mít premiéru.
Všem blahopřejeme a přejeme hezké prázdniny.

[19.06.2018]
Zápis do školní družiny na školní rok 2018/2019

[14.06.2018]
Vážený pane řediteli,
touto cestou chceme poděkovat paní učitelce Evě Klailové a paní učitelce Květoslavě Hladké za odvahu a obětavost, za to, že se vzdaly osobního pohodlí a jely s dětmi na školu v přírodě. Umožnily jim tak prožít chvíle dobrodružství i pohody, pospolitosti, sounáležitosti a zodpovědnosti. Děti přijely nadšené a radostné.
Těší nás, že byly dobrým lidským vzorem dětem po celou dobu jejich školní docházky.
Jménem našich dětí moc děkujeme!
Cidlíkovi
Černí
Denkovi
Komárkovi
Langerovi
Měcháčkovi

Vážení rodiče, děkuji vám za vaše děkovná slova.
Všichni jsme rádi, že tímto způsobem dovedete ocenit práci paní učitelek.
Děkuji tímto způsobem i jim za jejich práci nejen při škole v přírodě.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

[14.06.2018]
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
v posledních měsících evidují brněnští strážníci mírný nárůst počtu odhozených injekčních stříkaček a jehel v ulicích města. Ačkoliv jsou takové situace velmi výjimečné, objevují se někdy použité aplikační pomůcky i na dětských hřištích nebo u škol a školek. Hlídky městské policie tento infekční odpad systematicky vyhledávají a likvidují.
Zvýšení počtu stříkaček není nijak dramatické. Máme ovšem za to, že prevence a dobrá informovanost nemohou být na škodu. Rozhodli jsme se proto vytvořit názorný leták, a tímto Vás současně žádáme o jeho vyvěšení. Můžete využít tištěnou i elektronickou formu. Vždy by ovšem měla být doprovázena vysvětlením, ze kterého děti pochopí, jak mají v případě nálezu postupovat
V případě nálezu stříkačky se mohou samy nebo prostřednictvím dospělého obrátit na linku 156. Na stříkačku by nikdy neměly sahat, odklidí ji přivolaní strážníci.
Děkujeme za spolupráci a pomoc při osvětě.

[11.06.2018]
Výzva k podání nabídky - Obnova infrastruktury ZŠ a zvýšení kvality vzdělávání v jazycích a v práci s digitálními technologiemi
příloha č. 1 - Krycí list nabídky
příloha č. 2 - Soupis prací
příloha č. 3 - Projektová dokumentace
příloha č. 4 - Návrh kupní smlouvy
příloha č. 5 - Čestné prohlášení Základní způsobilost
příloha č. 6 - Čestné prohlášení Profesní způsobilost
příloha č. 7 - Čestné prohlášení Technická kvalifikace
příloha č. 8 - Seznam poddodavatelů
příloha č. 9 - Čestné prohlášení o bankovní záruce

[31.05.2018]
Od 4. června končí činnost kroužků Flétna, Šikovné ruce, Anglický (3. - 5. tř.), Deskové hry, Keramika, Sportovní a Žoglování.
Ostatní kroužky pokračují dle sdělení jejich vedoucích.

[29.05.2018]
Výzva k podání nabídky - Zateplení střechy základní školy
příloha č. 1 - Specifikace nabídky
příloha č. 2 - Krycí list nabídky
příloha č. 3 - Slepý rozpočet

[25.05.2018]
Vážení rodiče,
ve čtvrtek 31. 5. 2018 se konají od 17.00 hodin třídní schůzky.
Připomínám také, že je možné před třídními schůzkami mluvit s výchovnou poradkyní školy a školní metodičkou prevence v rámci jejich konzultačních hodin.
Těšíme se na setkání s vámi.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

[23.05.2018]
Vážení rodiče,
v souvislosti s ochranou osobních údajů GDPR vám přináším informace v materiálu Informační memorandum.
Budete také podepisovat souhlas se sběrem a zveřejňováním některých osobních údajů.
Nejedná se o nic převratného, vše v souhlasu uvedené jsme dosud dělali podle původní legislativy.
Od učitelů vašich dětí dostanete tento formulář, který máte zde k prohlédnutí dopředu.
Děláme vše pro to, abychom sbírali a zveřejňovali jen ty údaje, které skutečně potřebujeme.
Budete-li mít nějaké dotazy, neváhejte mě kontaktovat.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

[16.05.2018]
Florbal školní kolo – jaro
Jarní kolo školního florbalového ročníku se konalo 16.5.. Turnaj se vyznačoval především velkým počtem branek. Mezi střelci se tentokrát prosadili mladší žáci ze 3. třídy Adam Bělohlávek a Tomáš Buček. Z mužstev se v druhé půli turnaje vzchopili Rebelové, kterým úvodní zápasy nevyšly, ale ve druhé části turnaje zabodovali, a tak se nakonec dostali mezi tři nejlepší mužstva. Mimo zmíněné střelce bravurní výkon podali i Dominik Komárek, Tomáš Lang, Sidney Robinson a Helena Černá. Neztratil se ani nejmladší hráč Tomáš Klička ze 2. třídy. Gratulace patří vítězům a povzbuzení do závěrečného turnaje všem ostatním.

[14.05.2018]
V pátek 11.května se v parku pod naší školou uskutečnila slavnostní událost, při níž byla zasazena lípa č. 17 Floriánka v rámci projektu Jihomoravského kraje 100 lip.
Projekt má připomenout tradici sázení lípy jako národního stromu, letos zvlášť při 100. výročí založení Československé republiky.
Lípu přijeli zasadit hejtnman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek a brněnský biskup Vojtěch Cikrle, který je zároveň bosonožským rodákem.
Nechyběl ani pan starosta Miroslav Sojka a teké ředitel bosonožského učiliště Josef Hypr.
Děti mateřské školy na začátek slavnosti zazpívaly písničku, děti základní školy recitovaly dvě básně a na závěr zazpívaly a zahrály na flétnu.
Učitelé školy připravili s žáky i transparenty s logem projektu, mapu České republiky a dva papírové stromy se symboly české státnosti.
Byli jsme velmi chváleni za doprovodný program, které v této bohaté podobě při sázení ještě nikde neměli.
Doufáme, že tato akce podpoří hrdost našich dětí na zemi, ve které žijí, a bude v nich budovat sounáležitost s obcí, městem či republikou.
Fotky z akce můžete zhlédnout zde, později možná připojíme i další odkazy.

[09.05.2018]
Soutěž ve sběru papíru - Soutěž s panem Popelou

[07.05.2018]
Prázdninový provoz MŠ

[02.05.2018]
Vážení rodiče,
v příloze vám přináším rozhodnutí o zápisu vašich dětí do 1. ročníku ve školním roce 2018/2019.
Všechny žádosti o přijetí byly vyřízeny kladně.
Vzhledem k tomu, že nyní ještě probíhá řízení o odkladech povinné školní docházky, je jasné, že v novém školním roce otevřeme jednu první třídu.
Připomínám, že schůzka rodičů budoucích prvňáčků se uskuteční ve čtvrtek 31. května 2018 od 18.00 hodin v základní škole.
Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte mě kontaktovat.
Děkuji vám, že jste si ke vzdělávání vašich dětí vybrali naši základní školu.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

[24.04.2018]
Druhé číslo časopisu Bosonožáček

[18.04.2018]
Výzva k podání nabídky - Nábytkové vybavení ZŠ Bosonohy
příloha č. 1 - Specifikace nabídky
příloha č. 2 - Krycí list nabídky
příloha č. 3 - Slepý rozpočet
příloha č. 4 - Výkres šatny (sekce B, C)
příloha č. 5 - Výkres šatny (sekce D)

[12.04.2018]
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

[10.04.2018]
Vítání jara ve školní družině
Jaro jsme přivítali ve školní družině povídáním o Velikonocích, tradicích a zvycích, četli jsme knihy s jarní tématikou, zpívali jarní písničky s tanečky, hráli tématické hry a při vycházkách pozorovali květiny, které postupně rozkvétají. Za krásného slunečného počasí jsme se vydali na vycházku pod myslivnu, kde děti vyčistily studánku od listí. Před Velikonocemi si děti odnášely vlastnoručně vyrobené jarní dekorace.

[06.04.2018]
Florbalový turnaj – Tatran Bohunice 5. 4. 2018
5. 4. proběhl turnaj ve florbalu rámci SBOŠ. Turnaje se zúčastnilo 16 škol z Brna.
ZŠ Bosonožské nám. hrálo ve složení: S. Robinson, D. Komárek, T. Buček, T. Lang, H. Černá, P. Smejkal, M. Dokoupil, O. Hurt. Vyhráli jsme základní skupinu, ve které byla ZŠ Sirotkova, ZŠ Nám. 28. října a ZŠ Kotlářská. Ve čtvrtfinále v dramatickém zápase se naše mužstvo setkalo se ZŠ Vedlejší. Po prvním poločase jsme vedli nad Vedlejší 3:1. Soupeř ale otočil zápas na 4:3. Naše mužstvo minutu před koncem vyrovnalo a ve chvíli zaznění sirény vstřelilo vítězný gol, který však rozhodčí už neuznal. Rozhodovaly nájezdy, ve kterých měla více štěstí ZŠ Vedlejší. Získali jsme cenu za nejlepšího střelce, kterým se stal Dominik Komárek . Mužstvo za výkon bylo odměněno sladkou odměnou.

[04.04.2018]
Vážení rodiče, prarodiče a příznivci,
zveme vás na tradiční sportovní akci Bosonožský běh, který se letos (pokud počasí dovolí) uskuteční v pátek 20. dubna 2018 v dopoledních hodinách.
Budeme se těšit na vaši účast a podporu vašich dětí.
Máme přislíbenu účast jednotky Sboru dobrovolných hasičů ze Starého Lískovce, doprovodný program také doplní naši žongleři.
Nyní zbývá už jen trénovat a soustředit se na sportovní výkony.
Bližší informace jsou v tomto letáku.

[03.04.2018]
Vážení rodiče,
přijměte pozvání na hovorové hodiny nebo třídní schůzky (podle oznámení třídních učitelů) tento týden ve čtvrtek 5. dubna 2018.
Budete mít možnost probrat vše důležité ve vzdělávání vašich dětí se všemi učiteli.
Oficiální začátek je v 17.00 hodin, ale pokud to bude v silách učitelů, je možné domluvit se i na jiný čas na individuální konzultaci.
Věříme, že tuto příležitost využijete ke spokojenosti vás, vašich dětí i vyučujících.

[29.03.2018]
Ve středu 28. března 2018 získala zástupkyně ředitele pro MŠ Zdeňka Bendová ocenění „výrazná pedagogická osobnost roku“ z rukou 1. náměstka primátora města Brna Petra Hladíka, člena Rady města Brna Jaroslava Suchého a vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB Martina Jelínka.
Mám radost, že bosonožské školství bylo tímto významným počinem oceněno.
Děkuji Zdeňce Bendové za její dlouholetou poctivou práci a nasazení v péči o mateřskou školu a přeji jí hodně zdraví, osobní pohody a nadšení v další práci.
Děkuji také Školské radě v čele s předsedou Richardem Růžičkou za zpracování nominace k ocenění.
Odkaz na článek města je zde, fotografie v tomto odkazu.
Stanislav Skřička, ředitel školy

[27.03.2018]
Přinášíme vám tvůrčí aktivitu našich páťáků – první číslo časopisu Bosonožáček. Všem členům redakční rady děkujeme a přejeme mnoho sil a radosti při tvorbě dalšího čísla.

[22.03.2018]
Soutěž Matematický klokan proběhla i na naší škole v kategorii Cvrček (2. a 3. třída, maximum 90 bodů) a Klokánek (4. a 5. třída, maximum 120 bodů).
Nejlepší Cvrčci jsou Jan Tesáček (3. třída a 85 bodů), Matěj Skládal (2. třída a 68 bodů) a Jindřich Topinka (3. třída a 64 body).
Nejlepší Klokánci jsou všichni z 5. ročníku. Suverénní vítězkou je Alena Smejkalová (120 bodů), následuje ji Terezie Vlachová (110 bodů) a Antonín Tesáček (102 body).
Gratulujeme všem vítězům a přejeme jim, aby je matematika bavila a logika (soutěžní úkoly byly především o logice) i nadále provázela i v ostatních činnostech.

[21.03.2018]
Kontejner na starý papír bude mimořádně přistavený přes víkend do pondělního dopoledne.

[20.03.2018]
Nabídka tělocvičny k pronájmu.
Nabízíme využití tělocvičny ZŠ k pronájmu ve volných časech podle tabulky.
Nově máme značení pro hru badmintonu. Částka za hodinu pronájmu je 200 Kč.
Bližší podrobnosti u ředitele školy a na přiložených fotografiích.

[19.03.2018]
V rámci preventivního programu Zdravý zoubek k nám zavítaly studentky Vyšší odborné školy zdravotnické se svou milou vyučující Kateřinou Veselou, maminkou našeho žáka. V promyšleném programu studentky pracovaly se třídami a učily nebo připomínaly dětem, jak pečovat o své zuby. Děkujeme moc za tuto aktivitu a fotografie přinášíme zde.

[16.03.2018]
Dne 16. 3. 2018 měli možnost žáci 4. a 5. ročníku ZŠ Bosonohy setkat se s panem inženýrem Radoslavem Režňákem, ze společnosti Your chance, který přijel s dětmi podiskutovat na téma finanční gramotnost.
Vysvětlil jim základy finanční gramotnosti, to, jak mohou hospodařit s penězi, co dělat pro to, aby si člověk mohl v životě plnit své cíle, na co si dát ve světě financí pozor, seznámil je také s novými pojmy jako jsou kryptoměna a bitcoin.
Děti se po celou dobu aktivně zapojovaly do diskuse a bylo vidět,že je toto téma s panem inženýrem zajímá a velmi baví. Po skončení tento program velmi kladně hodnotily a říkaly, že už teď se těší na jeho pokračování. Sama jsem byla překvapená z jejich vědomostí a aktivního přístupu.
Těším se na další takové společné akce!
Mgr. Eva Klailová, tř. uč. 5.roč

[15.03.2018]
Projekt MPSV ČR v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci - Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi

[14.03.2018]
Vážení rodiče a naši příznivci,
zveme vás k zapojení do sběrové akce.
V týdnu od 19. do 23. 3. 2018 bude možnost přispět starým papírem do připraveného kontejneru u školy.
Bližší informace jsou v přiloženém souboru.
Děkujeme předem za vaši pomoc.

[13.03.2018]
Vážení rodiče předškolních dětí,
zveme vás a vaše děti na Den otevřených dveří v úterý 27. března od 8.00 do 10.00 a od 15.00 do 17.00 hodin.
Můžete se podívat do školy, do tříd, na paní učitelky a pány učitele, na výrobky našich dětí ze školní družiny.

Dále vás zveme na Zápis budoucích prvňáčků, který proběhne ve čtvrtek 12. dubna 2018 od 14.00 do 19.00 hodin.
Registrace přihlášek k zápisu probíhá přes www.zapisdozs.brno.cz.
Všechny důležité informace o škole jsou v přiloženém plakátu.
Těšíme se na vás.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

[09.03.2018]
Zimní turnaj ve florbalu
Zimní turnaj 9. 3. 2018 měl podobný průběh jako podzimní. Tentokrát však některé dívky se prosazovaly více než chlapci. Zejména Helena Černá svou kanonádou uštědřila soupeřům 19 golů, vystřílela svému mužstvu první místo a stala se nejlepším střelcem turnaje. Bojovnost i emoce provázely celý turnaj. Vítězům gratulujeme a ostatním přejeme hodně štěstí do dalších turnajů.

[08.03.2018]
Družinová superstar
Vítězové školního kola Markéta Bařinová, Eliška Mikšová, Michelle Baudys a Petr Putna reprezentovali 21. února 2018 naši školní družinu v oblastním kole Družinové superstar. Všichni se tohoto úkolu zhostili velmi dobře, získali pěkná umístění ve třech kategoriích. Michelle Baudys I. místo v I. kategorii dívek, Petr Putna II. místo v I. kategorii chlapců a Markéta Bařinová I. místo ve III. kategorii.
Michelle Baudys a Markéta Bařinová postoupily do městského kola, které se konalo 7. března 2018 v ZŠ Antonínská, kde Markéta Bařinová získala II. místo ve své kategorii.

[07.03.2018]
Dne 5. 3. 2018 se uskutečnila už tradiční oblíbená společná akce dětí naší školy a místních myslivců a to - krmení zvířátek v lese.
Při této společné vycházce se děti dozví spoustu zajímavostí o lese, lesních zvířatech a jejich životě v zimě. Vidí, co všechno musí myslivci během zimy pro zvířátka dělat, jakou potravu jim nosí, kde mají svoje úkryty, kam se jim dává krmení.
Na tuto akci se děti vždy velmi těší a myslím si, že je pro ně v mnoha věcech přínosná.
Už teď se těšíme na další společnou akci, kterou bude setkání v myslivecké chatě na konci školního roku.

[06.03.2018]
Ředitelské volno - 7. 5. 2018

[05.03.2018]
Žáci třetí, čtvrtých a páté třídy se pravidelně setkávají s rodilým mluvčím v rámci hodin anglického jazyka.
Jsme rádi, že tatínek našeho žáka je ochotný pomoci nám všem s nácvikem běžné komunikace s rodilým mluvčím.
Výuka s ním se zabývá běžnými komunikačními dovednostmi a vhodně doplňuje učivo angličtiny.
Fotky z výuky z 5. třídy jsou k dispozici zde.

[27.02.2018]
Fotografování portrétů žáků - Den matek

[25.02.2018]
Vycházka s krmením zvěře se z důvodu mrazivého počasí přesouvá na pondělí 5. března.

[20.02.2018]
Ve spolupráci školy s mysliveckým sdružením proběhne při příznivém počasí v pondělí 26. února vycházka s krmením zvěře v okolí Bosonoh. Je třeba děti vybavit odpovídajícím oblečením a obutím na minimálně dvě hodiny pobytu venku.

[19.02.2018]
Koncert rodin

[30.01.2018]
Plavecké závody žáků škol zařazených v Síti brněnských otevřených škol byly pořádány na ZŠ Jasanová v měsíci lednu.
Z mladších žáků nás reprezentovali Petr Špaček, Patrik Smejkal a Adam Kovařík, Rebeka Procházková, Jana Zemanová a Markéta Volejníková.
Ze starších žáků to byli Sydney Robinson, Dominik Komárek, Nataniel Mikša, Karolína Novotná, Markéta Bařinová a Helena Černá.
Obě kategorie také soutěžily v plaveckých štafetách.
Umístění našich žáků sice nebylo na medailových pozicích, ale i tak jim děkujeme za jejich nasazení a odvahu utkat se s ostatními.

[26.01.2018]
Zápis do 1. třídy
Vážení rodiče našich budoucích prvňáčků, jsme rádi, že jste si pro vzdělávání svých dětí zvolili naši školu. Zápis dětí do základní školy je organizován systémem města Brna na Zápis do ZŠ. Na této stránce získáte všechny potřebné informace a budete moci vyplnit přihlášku a přiřadit ji k naší škole.
Pokud budete potřebovat pomoci, neváhejte mě kontaktovat.
Pro školní rok 2018/2019 předpokládáme otevření jedné první třídy. Vyplňování přihlášek by mělo být aktivní v měsíci březnu 2018, v dubnu (termín bude včas zveřejněn) proběhne vlastní zápis dětí. Ve čtvrtek 31. května 2018 se uskuteční od 18.00 hodin informační třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků.
Naše škola nabízí vzdělávání podle Školního vzdělávacího programu, který je zaměřen na anglický jazky od 1. třídy. Pracujeme s ucelenou řadou učebnic Oxford University Press (Happy House, Happy Street a Project 1). Posílenou hodinovou dotací dále využíváme na výuku českého jazyka a matematiky.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

[25.01.2018]
Ukončení 1. pololetí školního roku 2017/2018
Ve středu 31. ledna 2018 končí 1. pololetí školního roku 2017/2018. Žáci dostanou výpis z vysvědčení, který si ponechají (nevrací jej do školy). Vysvědčení dostanou až na konci školního roku. Ve čtvrtek 1. února začíná 2. pololetí. V pátek 2. února jsou Pololetní prázdniny, na které navazují Jarní prázdniny. Ve škole se sejdeme až v pondělí 12. února 2018.
Kroužek atletiky ve dnech 30. ledna a 6. února odpadá.
Během jarních prázdnin nejsou v provozu žádné kroužky ani pronájmy
.

[10.01.2018]
Přerušení činnosti školní družiny v době školních prázdnin

[05.01.2018]
Vážení rodiče,
ve čtvrtek 11. 1. 2018 se konají od 17.00 hodin třídní schůzky.
Ve škole budou přítomni všichni učitelé, abyste měli příležitost společně probrat vzdělávání vašich dětí.
Prosím o dodržení časů především u paní učitelky Hladké a Smejkalové, které se budou od 18.00 hodin účastnit jednání Školské rady a od tohoto času vám nebudou k dispozici.
Připomínám také, že je možné před třídními schůzkami mluvit s výchovnou poradkyní školy a školní metodičkou prevence v rámci jejich konzultačních hodin.
Těšíme se na setkání s vámi.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

[22.12.2017]
Vánoční florbalový turnaj – ZŠ Elišky Přemyslovny
Poslední týden před prázdninami 21. 12. 2017 proběhl vánoční turnaj ve florbalu na ZŠ Elišky Přemyslovny. Deset mužstev bylo rozděleno do dvou skupin. Naše škola ZŠ Bosonohy vyhrála s přehledem svou skupinu, když ze čtyř zápasů nedostala ani jednu branku. Semifinále se nám ale nepovedlo, když hned v úvodu zápasu jsme po špatné rozehrávce inkasovali dvě branky, a náskok už jsme nedohnali, když jsme nakonec prohráli 4:2. V boji o třetí místo jsme porazili soupeře 3:2. Získali jsme bronzové medaile v mužstvech, mezi střelci byl Dominik Komárek druhý a mezi střelkyněmi byla druhá Helena Černá. Mužstvo turnaj odehrálo v sestavě: Dominik Komárek, Marek Staněk, Patrik Smejkal, Michal Dokoupil, Helena Černá, Tomáš Lang a Adam Bělohlávek.

[20.12.2017]
V úterý 19. 12. 2017 se žáci čtvrtých tříd zúčastnili výukového programu stálé expozice v brněnském Anthroposu.
Expozice byla zaměřena na dějiny osídlení Moravy a celého evropského kontinentu.
Žáci se dozvěděli zajímavosti o primátech a lidském rodu, mamutech, lovcích a sběračích.

[15.12.2017]
Milí návštěvníci Vánočních dílen,
děkujeme vám za vaši podporu a za účast na společném tvoření.
Přejeme vám, ať výrobky, které jste si mohli vytvořit, vám dělají radost.
Přejeme vám pěkné Vánoce.

[14.12.2017]
S radostí jsme přijali zprávu, že se Markéta Bařinová, žákyně 4. A třídy umístila na 5. místě v kategorii 3. – 5. tříd soutěže Městské policie Brno s názvem Empík naděluje.
Předávání cen proběhne na Nové radnici ve Sněmovním sále.
Předávat ceny budou pan primátor Statutárního města Brna a ředitel Městské policie Brno.

[13.12.2017]
Vážení rodiče, příznivci a přátelé školy,
Vánoce plné klidu a pohody
prožité v radosti
z velkých věcí i maličkostí
a umění poznávat to
důležité
v celém roce 2018
přeje
ZŠ a MŠ Brno, Bosonožské nám. 44, p. o.

[07.12.2017]
Vážení rodiče a přátelé školy,
zveme vás na Vánoční dílny (tvoření žáků, rodičů a prarodičů), na které jste se přihlašovali přes třídní učitele.
Dílny se uskuteční ve čtvrtek 14. prosince 2017 od 16.30 do 18.30 hodin v budově základní školy.

[05.12.2017]
V pátek 8. prosince není Sportovní kroužek.

[04.12.2017]
Živý betlém

[01.12.2017]
Vážení čtenáři,
nabízíme vám možnost připojit se ke sběrové akci - Soutěž s panem Popelou.
Získané prostředky využijeme k obnově a zlepšení prostředí školy.
Děkujeme za vaši pomoc.

[27.11.2017]
FLORBAL PODZIM 2017
27. 11. 2017 začal další ročník turnajů ve florbalu.
Přibyli nováčci, kteří ještě loni do bojů nezasáhli, ale hned v úvodu se jim dařilo, a některým i výrazně. Někteří předčili zkušenější a starší spoluhráče. Například Tomáš Buček se kromě hry prosadil i střelecky, když obsadil 2. místo mezi střelci.
Ani ostatním hráčům nechyběla bojovnost. Velice chválihodné bylo, že hráči prohrávajícího mužstva bojovali až do poslední minuty, a leckdy i tímto nasazením dokázali výsledek otočit ve svůj prospěch.
Výsledky jsou v přiložené tabulce.

[24.11.2017]
Zapojení školy do Sítě brněnských otevřených škol s sebou přináší i povinnosti ve formě účastí na soutěžích. Jednou z nich je Liga deskových her, ve které nás v pátek 24. 11. 2017 zastoupili Vít Vajdiš, Adam Kovařík a Filip Vrba.
Chlapci sice nebrali nejvyšší ocenění, ale svým zápalem využili celý dopolední čas a dokázali některé hry i vyhrát.
Často se stávalo, že proti sobě ve čtyrčlenných skupinkách hráli žáci 1. a 2. stupně.
Děkujeme za hezkou reprezentaci školy.

[22.11.2017]
Ve středu 22. 11. 2017 se naši vybraní čtvrťáci a páťáci zúčastnili soutěže v anglickém jazyce English Train, kterou pořádala ZŠ Labská.
V konkurenci žáků z Ostopovic, Troubska, Moravan a z pořádající školy obsadil Antonín Tesáček 5. místo ze všech páťáků. Velkou radost nám udělal David Aleszczyk, který zvítězil v kategorii žáků 4. tříd.
Děkujeme všem za účast a snahu.

[20.11.2017]
S poděkováním všem organizátorům připojujeme fotky pana Romana Langera z lampionového průvodu, který se uskutečnil v úterý 14. listopadu.
Věříme, že si jej děti hodně užily.

[16.11.2017]
Žáci 5. ročníku naší školy zúčastnili projektu EKO Gymnázia na Labské s názvem Vnímáme svět všemi smysly.
Na žáky čekalo 7 stanovišť, vždy se dvěma učiteli, s různými úkoly, do kterých se všichni s chutí zapojili.
Například: poznávání zvířat v anglickém jazyce, kreslení přísloví, hmatové poznávání geometrických těles, identifikace zvuků, informace o zraku různých živočichů, poznáváni chutí, spojování postav z historie s dobou a významnou událostí, ...atd.
Myslím si, že si děti dnešní dopoledne krásně užily a všichni se těšíme na další takové společné akce.

[15.11.2017]
V úterý 14. listopadu seznámili rodiče Zoe Robinson děti z I. třídy s tradicemi, které se slaví hlavně v anglicky mluvících zemí – Thanksgiving.
Děti si na barevný papír obkreslily a vystřihly dlaň, na kterou nakreslily obrázek svého poděkování. Hotové dlaně přilepily na strom.
Robinsonovi pro děti přichystali vyrábění krocana z květináčku a peří. Zoe přinesla pro děti cukroví ve tvaru krocana.
Rodičům Zoe Robinson moc děkujeme.

[13.11.2017]
Žáci čtvrtých a páté třídy se zúčastnili soutěže Bobřík informatiky, která zábavnou formou učí žáky logicky myslet, a na zdánlivě lehkých úlohách prověřuje jejich schopnosti.
Máme radost z tolika úspěšných řešitelů, jejichž bodové ohodnocení přinášíme ve výsledkové listině.
Na nástěnce ve škole nebo i zde můžete prohlédnout testové úlohy. Více informací na www.ibobr.cz.

[13.11.2017]
Výtvarná soutěž Skřítek Podzimníček
Děti mohly při výtvarné soutěži zapojit svou fantazii a vytvořit si skřítka podle svých představ. Použily různé druhy barevného papíru, třpytek, textilu, přírodního materiálu – listí, větviček, šišek… Čas na tvoření měly děti omezený – pouze dvě vyučovací hodiny. Nakonec si svého nejhezčího Skřítka Podzimníčka zvolily samy.
Zvítězili tito skřítci:
I. třída - Vít Cidlík, Laura Nováková, Barbora Zemanová
II. třída - Michaela Balog, Anežka Juráčková, Richard Topinka, Denisa Horová
III. třída - Jana Zemanová, Jindřich Topinka, Jakub Lokajíček
IV. A - Markéta Bařinová, David Černý, Karolína Novotná, Ondřej Hurt
IV. B - Eliška Němcová, Vendula Balajková, Nikola Pastuchová
V. třída - Alena Smejkalová, Eliane Šafránková, Kristýna Denková

[10.11.2017]
Vážení rodiče,
přinášíme vám výsledky volby zástupců zákonných zástupců žáků do školské rady.
Děkujeme všem za aktivní přístup a gratulujeme novým členkám ke zvolení.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

[09.11.2017]
Fotografování portrétů žáků - Vánoce

[09.11.2017]
Kandidátní listina pro volby zákonných zástupců do Školské rady

[07.11.2017]
Odvolání příkazu ředitele školy č. 1/2017

[30.10.2017]
Z důvodu nemoci tento týden kroužky žonglování neproběhnou.

[30.10.2017]
Nabídka prodeje starého konvektomatu

[26.10.2017]
Příkaz ředitele školy č. 1/2017 - parkování před školou

[25.10.2017]
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - asistent pedagoga/asistentka pedagoga na 1. stupni základní školy

[24.10.2017]
Děkujeme všem účastníkům i zapojeným organizátorům letošního Turistického pochodu a přinášíme pár fotek a děkovný dopis.

[23.10.2017]
Volby do školské rady
Volební řád

[05.10.2017]
Milým účastníkům turistického pochodu,
v příloze dáváme na vědomí jízdní řád svozového autobusu.
Dále nabízíme mapu pochodu a startovní průkaz, který obdrží všichni účastníci na startu.
Těšíme se na vaši účast.

[21.09.2017]
Od října budou otevřeny všechny kroužky, které pro školní rok 2017/2018 nabízíme.

[20.09.2017]
Vážení rodiče,
ohlášená akce Cesta za poznáním se ve čtvrtek 21. září 2017 uskuteční, ale z důvodu dešťů bude ve škole a přilehlém okolí.
Sraz účastníků bude mezi 16.30 a 16.45 hodin u hlavního vchodu do školy.
Děti obdrží startovní listiny, obejdou si stanoviště a obdrží malou odměnu.
Pohyb po škole bude v přezůvkách. Opékání špekáčků nebude.
Děkujeme za pochopení, ale nechtěli jsme akci zrušit jen z důvodu rozmaru počasí.

[14.09.2017]
Vážení rodiče a příznivci školy,
zveme vás a vaše děti na odpolední akci v lokalitě hřiště u myslivny a myslivecké chaty – Cestu za poznáním.
Sraz účastníků bude u křižovatky Práčata-Rebovka mezi 16.30 a 16.45 hodin. Stanoviště budou rozmístěna na hřišti pod myslivnou.
Poslední stanoviště bude u myslivecké chaty, bude připravené ohniště, na kterém si můžete opéct špekáčky.
S sebou si vezměte dobrou náladu, špekáček na opékání a pečivo. Drobné ceny a pití bude zajištěno.
Informace o cestě jste obdrželi na třídních schůzkách nebo od dětí, prosíme, pošlete po dětech návratky zpět do školy.
Věříme, že se k nám opět připojíte.

Zveme vás na 4. ročník Turistického pochodu, který spolupořádá naše škola.
V příloze naleznete pozvánku na akci a dále pozvánku s přihláškou.
Ta je důležitá pro lepší organizaci svozového autobusu ráno od pořádajících škol na místo startu pochodu.
Letáčky obdržíte od svých dětí, ale přinášíme je i zde.
Budeme se těšit na vaši účast.

[08.09.2017]
Vážení rodiče,
konečně máme od radnice informace o pořadu nedělního Srazu rodáků.
Vystoupení školy bude na začátku akce, vystoupení dětí v krojích (zajišťuje paní Medová) až na konci akce (rozdíl min. hodiny, spíš déle).
Sraz u Orlovny a zvuková zkouška vystupujících žáků 2., 4. a 5. třídy bude v 13.00 hodin.
Prosíme o dochvilnost z důvodu malého časového prostoru na zkoušku.
Učitelé zajišťující organizaci dětí jsou: Zuzana Del Favero, Michaela Brychtová a Stanislav Skřička.
Veškeré dotazy směřujte prosíme na nás.
Děkujeme vám za vaši pomoc a podporu společné práce vašich dětí.

[07.09.2017]
Z kapacitních důvodů nelze přijímat další přihlášky do kroužku Keramika. Kroužek je zcela naplněn.
Děkuji za pochopení.
Mgr. Tereza Pokorná

[07.09.2017]
Vážení čtenáři,
nabízíme vám možnost připojit se ke sběrové akci - Soutěž s panem Popelou.
Získané prostředky využijeme k obnově a zlepšení prostředí školy.
Děkujeme za vaši pomoc.

[06.09.2017]
Z kapacitních důvodů nelze přijímat další přihlášky do Sportovního kroužku. Kroužek je zcela naplněn.
Děkuji za pochopení.
Mgr. Petr Beneš

[05.09.2017]
Vážení rodiče,
radnice MČ Brno-Bosonohy, která pořádá oslavy výročí Bosonoh o víkendu 8. – 10. 9., nás požádala o vystoupení dětí školy na Srazu rodáků, v neděli 10. 9. od 14.00 v Orlovně.
Protože zatím nemáme podrobnější informace, dáváme vám vědět co nejrychleji.
Děti budou vystupovat se stejným programem jako na Akademii v červnu.
Dnešní zkouška ve škole potvrdila, že si vystoupení pamatují a že bude vítaným zpestřením celé nedělní akce.
Prosím, zařaďte nedělní představení do svých programů, aby děti v co největším zastoupení mohly své vystoupení předvést.
Děkuji a další informace budeme zveřejňovat, jakmile se je dozvíme.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

[05.09.2017]
Nabídka zájmových aktivit při ZŠ Bosonožské nám. 44 na školní rok 2017/2018
Konzultační hodiny výchovná poradkyně ve školním roce 2017/2018

[04.09.2017]
Vážení rodiče,
děkujeme vám, že jste přivedli vaše děti k nám do školy.
Fotky z úvodního dne v 1. třídě si můžete prohlédnout zde.
Přejeme vám pevné nervy a všem nám hodně síly a elánu do nového školního roku.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

[25.08.2017]
Organizace školního roku 2017/2018
Informace o zahájení školního roku 2017/2018

Třídní stránky:
I. třída
II. třída
III. třída
IV. A
IV. B
V. třída

[23.08.2017]
Vážení rodiče a strávníci v naší školní jídelně,
znovu vás informujeme o stravování od nového školního roku.
Prosím, přečtěte si obě informace a v případě potřeby kontaktujte školní jídelnu na uvedených kontaktech.
Děkuji a přeji nám všem co nejklidnější vstup do nového školního roku.
Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy
Informace o školním stravování - ZŠ
Pokyny pro placení obědů ve školním roce 2017/2018 pro strávníky v ZŠ

[14.08.2017]
Zápis do školní družiny na školní rok 2017/2018

[25.07.2017]
Výzva k podání nabídky - Konvektomat ZŠ Bosonohy
příloha č. 1 - Specifikace nabídky
příloha č. 2 - Krycí list nabídky

[30.06.2017]
Prázdninový provoz školy

[archiv aktualit]