Zprávičky z naší školičky

Školní jídelna, konec školního roku.


Rozloučení s předškoláky - stužkování

16.6. v MŠ v 16:00 se slavnostně rozloučíme s předškoláky. Po besídce, ve třídě Motýlků, následuje zahradní slavnost. Občerstvení z domova vítáno.


Výlet

Ve středu 15.6. 2016 jede celá školka na zámek Lysice, s pohádkou Princ Bajaja. Od MŠ vyjíždíme v 9:00, návrat cca 14:30 do MŠ. Strava zajištěna po celý den. S sebou: batůžek, pití (na celý den), pláštěnku, kapesníčky, igelitový sáček, sportovní oblečení a obuv.


Měření zraku v MŠ

8.6. v 8:30 hodin - pouze pro přihlášené děti.


Den dětí

V pondělí 6.6. 2016 bude dopoledne na zahradě MŠ oslava Dne dětí - karneval. Děti mohou mít masku.


Divadlo

Ve čtvrtek 26.5. 2016 pojedou předškoláci do divadla Bolka Polívky na pohádku: Dobrodružství hastrmana Tatrmana. Odchod z MŠ je v 7:40 hodin! Přiveďte děti včas!

Přírodovědná vycházka - 17.5. 2016

Vážení rodiče, přinášíme Vám oznámení o změně zažitého způsobu vyplácení přeplatků za stravné - dodatek č. 2 Řádu školní jídelny. Prosím, věnujte pozornost tomuto oznámení, abychom předešli případným nedorozuměním. Děkuji. Mgr. Stanislav Skřička, ředitel školy

Termíny besídek ke Dni matek v jednotlivých třídách

Pozvánka na třídní schůzky v MŠ

Den čarodějnic a kouzelníků v MŠ

Přerušení provozu MŠ 2016

Informace k přírodovědné vycházce

Bosonožský běh (2)

Bosonožský běh

Sběr papíru


Škola v přírodě - schůzka

Informativní schůzka pro rodiče dětí přihlášených na školu v přírodě, se koná ve středu 20.1. 2016 v 16:00 hodin ve třídě Včeliček.

Edukativní skupinky

Zápis do MŠ

Rodičům budoucích prvňáčků

Zápis do ZŠ

Přerušení provozu MŠ


Upozornění - plavání

1. lekce plavání bude z provozních důvodů až 6.1. 2016.


Vánoční den s nadílkou (zvyky a tradice)

Vánoční den s nadílkou bude probíhat v MŠ během dopoledne, ve čtvrtek 17.12. 2015. Děti si mohou přinést na ochutnání cukroví nebo ovoce.


Vánoční dílna

Ve čtvrtek 3.12. jdou předškoláci na Vánoční dílnu do CVČ Linka ve St. Lískovci. Odchod z MŠ je již v 8:15 hod. S sebou: batůžek s pitím.


Adventní tvoření

Zveme rodiče na adventní tvoření (věnce, apod.) do MŠ, ve středu 25.11. 2015 v 16:30 hod. Chvojí je zajištěno, ostatní materiál (korpusy, drátky, svíčky a ozdoby...) + zahradnické nůžky s sebou.

Informace k plavání


Lampiónový průvod

Lampiónový průvod s uspáváním broučků na zahradě MŠ se bude konat ve čtvrtek 12.11. 2015. Začátek průvodu bude zahájen v 17h z parku u ZŠ na Bosonožském nám.

Pozvánka na vernisáž - Děti a závislost, kterou pořádá PPP Brno.


Přírodovědná vycházka

V úterý 27.10. pojedou předškolácí a ml. děti (4-5 let) na přírodovědnou vycházku do Obory v Kohoutovicích. S sebou: vhodné oblečení a obuv, batůžek s pitím, pláštěnka, papírové kapesníky. Svačina zajištěna. Pojedeme MHD v 9:00. Nejmaldší děti (3-4 roky) zůstávají v MŠ.


Focení v MŠ

21.10. od 8:30 se děti MŠ mohou nechat fotografovat na "vánoční foto". Zájemci se předem přihlásí.


Divadlo

19.10. jedou předškoláci do divadla, odchod z MŠ 9:15.


Informace

Zveme rodiče do MŠ na první informativní schůzku ve školním roce 2015 - 2016, která se koná v úterý 8.září 2015 v 16:30 hodin ve třídě Motýlků.

Vážení rodiče, věnujte prosím pozornost informacím o školním stravování v novém školním roce 2015/2016.

Organizace školního roku 2015-2016